THIÊN DI CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN CHỨNG NHẬN HACCP TẠI VIỆT NAM

THIÊN DI CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN CHỨNG NHẬN HACCP TẠI VIỆT NAM

THIÊN DI CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN CHỨNG NHẬN HACCP TẠI VIỆT NAM

1. HACCP là gì?

HACCP là từ viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Point trong tiếng Anh và có nghĩa là “hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn”, hay “hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm”. Đây là các nguyên tắc và phương pháp phân tích các mối nguy đối với an toàn thực phẩm do Ủy ban CODEX (tổ chức do FAO và WHO thành lập) phát triển. Trên nền tảng của các nguyên tắc này, các nước và khu vực đã phát triển các tiêu chuẩn HACCP phù hợp với yêu cầu quản lý của mình. Tại Việt Nam, tiêu chuẩn HACCP được ban hành là TCVN 5603:1998 (tiêu chuẩn này hoàn toàn tương đương với CAC/RCP 1 – 1969 của CODEX). Trong khu vực Châu Á còn có tiêu chuẩn HACCP Code:2003 của Australia.

HACCP là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu. Đó là công cụ phân tích nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm. HACCP bao gồm những đánh giá có hệ thống đối với tất cả các bước có liên quan trong quy trình chế biến thực phẩm, đồng thời xác định những bước trọng yếu đối với an toàn chất lượng thực phẩm. Phân tích HACCP sẽ đưa ra danh mục những điểm kiểm soát trọng yếu CCPs cùng với những mục tiêu phòng ngừa, các thủ tục theo dõi, giám sát và những tác động điều chỉnh từng điểm kiểm soát trọng yếu. Để duy trì an toàn, chất lượng liên tục cho sản phẩm, các kết quả phân tích sẽ được lưu giữ. Phương pháp nghiên cứu HACCP phải thường xuyên thay đổi tùy thuộc vào những thay đổi của quá trình chế biến. HACCP là một hệ thống có sơ sở khoa học và có tính logic hệ thống. HACCP có thể thích nghi dễ dàng với sự thay đổi như những tiến bộ trong thiết kế thiết bị, quy trình chế biến hoặc những cải tiến kỹ thuật. Hệ thống HACCP có khả năng độc lập với những hệ thống quản lý chất lượng khác. áp dụng HACCP phù hợp với việc thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng đã có và là hệ thống đáng để lựa chọn để quản lý an toàn chất lượng thực phẩm trong số rất nhiều những hệ thống quản lý chất lượng khác nhau.

2. Chứng nhận HACCP là gì?

Chứng nhận HACCP là hoạt động đánh giá, xác nhận một tổ chức/doanh nghiệp đã xây dựng và áp dụng hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn phù hợp với các yêu cầu, nguyên tắt được HACCP đặt ra. Khi kết quả đánh giá là phù hợp sau quá trình thẩm xét hồ sơ đánh giá, tổ chức/doanh nghiệp đó sẽ được cấp chứng nhận HACCP (còn gọi là giấy chứng nhận HACCP).

Hoạt động đánh giá và cấp giấy chứng nhận HACCP sẽ được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận sự phù hợp có thẩm quyền.

3. Cơ quan cấp giấy chứng nhận HACCP

Sau khi xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng HACCP. Tổ chức chứng nhận sẽ đến đánh giá thực tế tình hình áp dụng HACCP tại doanh nghiệp, thẩm tra kết quả nếu phù hợp Tổ chức chứng nhận sẽ cấp giấy chứng nhận HACCP cho doanh nghiệp.

Tổ chức chứng nhận phải là các đơn vị được chỉ định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng – Bộ KH-CN trong lĩnh vực chứng nhận. Và phải là cơ quan độc lập với đơn vị tư vấn áp dụng tiêu chuẩn HACCP. Tại Việt Nam, hiện nay có rất nhiều tổ chức chứng nhận để doanh nghiệp bạn có thể lựa chọn có cả các Tổ chức chứng nhận nước ngoài đăng ký hoạt động tại Việt Nam.

 

Xem thêm: CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ISO

4. Lợi ích của việc áp dụng HACCP

 • Chứng tỏ được cam kết của mình với các đòi hỏi của luật định;
 • Gia tăng niềm tin của khách hàng về chất lượng sản phẩm, người bán lẻ, các cơ quan chính quyền;
 • Nâng cao thương hiệu và có tác dụng hỗ trợ khi có sự đánh giá của các cơ quan thẩm quyền hoặc các bên có quyền lợi liên quan khác

4.1. Về mặt thị trường

 • Nâng cao được uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp với khách hàng với việc được bên thứ ba chứng nhận sự phù hợp của hệ thống HACCP. Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao sự tin cậy của người tiêu dùng với các sản phẩm của doanh nghiệp.
 • Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và cộng đồng xã hội.
 • Cải thiện cơ hội xuất khẩu và thâm nhập thị trường quốc tế yêu cầu chứng chỉ như là một điều kiện bắt buộc.
 • Giảm thiểu các yêu cầu với việc thanh kiểm tra của các đơn vị quản lý nhà nước.

4.2. Về mặt kinh tế

 • Giảm thiểu chi phí gắn liền với các rủi ro về việc thu hồi sản phẩm và bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng.
 • Giảm thiểu chi phí tái chế và hủy sản phẩm nhờ cơ chế ngăn ngừa phát hiện các nguy cơ về an toàn thực phẩm từ sớm.
 • Nâng cao giá trị cạnh tranh sản phẩm

4.3. Về mặt quản lý rủi ro

 • Thực hiện tốt việc đề phòng các rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra.
 • Điều kiện để giảm chi phí bảo hiểm.
 • Dễ dàng hơn trong làm việc với bảo hiểm về tổn thất và bồi thường.
 • Tạo cơ sở cho hoạt động chứng nhận, công nhận và thừa nhận.

5. Đối tượng cần áp dụng HACCP

Những đối tượng sau đây sẽ được cấp chứng nhận HACCP

 • Những doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thủy hải sản,...
 • Những cơ sở sản xuất và chế biến thức ăn công nghiệp, thực phẩm, những khu chế xuất.
 • Những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng khách sạn hay những tổ chức có hoạt động liên quan đến lĩnh vực thực phẩm.

Như vậy, chứng nhận HACCP có phạm vi áp dụng tương đối rộng, nó quản lý chất lượng của các loại thực phẩm ở tất cả các khâu khác nhau: từ nguyên liệu đầu vào, chế biến, sản xuất cho đến tận khâu tiêu thụ ra thị trường.

Xem thêm: CHỨNG NHẬN CE MAKING

 CHỨNG NHẬN FDA

6. Điều kiện để được cấp chứng nhận HACCP là gì?

Để được cấp giấy chứng nhận HACCP thì doanh nghiệp cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Điều kiện 1: Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn HACCP

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của mỗi doanh nghiệp là khác nhau vì có sự khác biệt rõ rệt về những điều kiện của đơn vị như lĩnh vực, cách thức hoạt động, quy trình thực hiện, quy mô sản xuất và kinh doanh,....

Vì lẽ đó, mỗi doanh nghiệp sẽ tự xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn HACCP sao cho phù hợp nhất đối với bối cảnh của đơn vị mình để đạt được hiệu quả cao. Một số khía cạnh cụ thể mà doanh nghiệp cần quan tâm đến:

 • Sự cam kết của các lãnh đạo của doanh nghiệp về việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn HACCP vào đơn vị.
 • Thực hiện đánh giá và lập kế hoạch HACCP một cách chi tiết nhất.
 • Thiết lập hệ thống HACCP dựa trên những điều kiện của doanh nghiệp.
 • Áp dụng đúng và đầy đủ 7 nguyên tắc trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
 • Đánh giá kết quả thực hiện chính xác nhất.
 • Đưa ra biện pháp cải tiến hệ thống và khắc phục yếu điểm hiệu quả.

Điều kiện 2: Đăng ký cấp giấy chứng nhận HACCP

Khi đã xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn HACCP thì doanh nghiệp cần thực hiện đăng ký cấp chứng nhận tại tổ chức uy tín - Thiên Di là một đơn vị chuyên tư vấn nên xin chứng nhận HACCP của tổ chức nào để phù hợp với mục đích của doanh nghiệp: xuất khẩu, quảng cáo, nâng cao năng suất,...

Lúc đó, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của doanh nghiệp sẽ được đánh giá một cách chi tiết nhất dựa trên tiền đề là những tiêu chuẩn HACCP. Nếu đáp ứng được toàn bộ thì sẽ được cấp giấy chứng nhận, ngược lại thì phải có biện pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian quy định để quá trình cấp giấy chứng nhận vẫn được tiếp tục.

Điều kiện 3: Duy trì hệ thống và hiệu lực của giấy chứng nhận

Khi đã đạt giấy chứng nhận HACCP thì doanh nghiệp cần duy trì và cải tiến hệ thống để đảm bảo hiệu lực của chứng chỉ và mang đến lợi ích cao cho đơn vị trong quá trình sản xuất kinh doanh, kiểm soát được những mối nguy hại, không để xảy ra bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đối với hàng hóa, sản phẩm.

7. Dịch vụ tư vấn cấp chứng nhận HACCP tại Thiên Di

Hiện nay, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại Việt Nam đang là vấn đề rất lo ngại. Bởi thực phẩm bẩn đang tràn lan trên thị trường khiến cho người tiêu dùng hoang mang, không biết nên chọn cho mình loại thực phẩm nào để an toàn nhất. Chính vì vậy, các doanh nghiệp thực phẩm đã và đang áp dụng tiêu chuẩn HACCP để nâng cao thương hiệu và lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của mình.

HACCP được coi là chuẩn mực không thể thiếu trong ngành thực phẩm trên toàn thế giới, bao gồm cả Việt Nam.

Nếu Khách Hàng đang tìm kiếm 1 đơn vị hỗ trợ, tư vấn xây dựng và triển khai HACCP, doanh nghiệp có thể tin tưởng lựa chọn Thiên Di. Bằng kinh nghiệm dày dặn cùng năng lực chuyên môn của mình, dịch vụ tư vấn cấp chứng nhận HACCP của Thiên Di chắc chắn sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng áp dụng thành công và đạt được chứng nhận HACCP.

Chúng tôi sẽ giúp cho mọi tổ chức, doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc triển khai hay chưa biết bắt đầu thực hiện HACCP từ đầu.

8. Quy trình, thủ tục chứng nhận HACCP của Thiên Di

Sau khi xây dựng thành công hệ thống HACCP, doanh nghiệp sản xuất cần phải xin chứng nhận của các cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan chứng nhận HACCP là một cơ quan độc lập với cơ quan tư vấn áp dụng HACCP. Ở một số quốc gia, cơ quan chứng nhận là cơ quan quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm như Hàn Quốc… Tuy nhiên ở một số quốc gia khác, cơ quan chứng nhận HACCP là một tổ chức dịch vụ kỹ thuật. Cơ quan chứng nhận ở các quốc gia có sự khác nhau nhưng các bước tiến hành Thủ tục chứng nhận HACCP đều phải tuân theo các bước sau:

Bước 1: Tiếp xúc ban đầu

Cuộc tiếp xúc diễn ra nhằm mục đích trao đổi thông tin giữa đơn vị tư vấn cấp chứng nhận và Khách Hàng. Các thông tin chính cần thống nhất bao gồm:

– Các yêu cầu cơ bản của việc chứng nhận

– Các bước của thủ tục chứng nhận

– Tiêu chuẩn ứng dụng

– Các chi phí dự tính

– Chương trình kế hoạch làm việc

Bước 2: Chuẩn bị cho việc kiểm tra chứng nhận (đánh giá sơ bộ)

– Doanh nghiệp gửi tới cơ quan chứng nhận: Đơn đăng ký chứng nhận HACCP, các kế hoạch HACCP, các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc áp dụng HACCP.

– Cơ quan chứng nhận cử chuyên gia phân tích đánh giá tình trạng thực tế về hồ sơ HACCP nhằm phát hiện ra những điểm yếu của văn bản tài liệu và việc áp dụng hệ thống HACCP tại thực địa. Sau khi kiểm tra và đánh giá sơ bộ, các chuyên gia phải chỉ ra được những vấn đề về hồ sơ tài liệu và thực tế áp dụng HACCP cần chấn chỉnh để doanh nghiệp sửa chữa kịp thời. Bước đánh giá sơ bộ này rất có lời cho doanh nghiệp vì nó đóng vai trò hướng dẫn khuôn mẫu cho bước tiến hành đánh giá chính thức.

Bước 3: Kiểm tra các tài liệu về HACCP

Các tài liệu này đã được hiệu chỉnh, sau đánh giá sơ bộ (bước 2), gồm:

– Kế hoạch HACCP, tài liệu liên qua HACCP (Sổ tay HACCP)

– Thủ tục và chỉ dẫn công việc

– Mô tả sản phẩm

– Các tài liệu về giám sát, kiểm tra, thử nghiệm,, sửa chữa…

– Bảng hỏi kiểm định HACCP

Bước 4: Đánh giá chính thức các tài liệu

– Các văn bản tài liệu HACCP (sổ tay HACCP) sẽ được đánh giá tính phù hợp của hệ thống HACCP với các luật lệ, tiêu chuẩn liên qua được xác định, cụ thể là:

 •  Xem xét sự phù hợp với các yêu cầu vệ sinh
 •  Việc thẩm tra và xác nhận các CCP
 •  Các tài liệu, hồ sơ khác có liên quan

– Sau khi xem xét, đánh giá chính thức các tài liệu, hồ sơ, chuyên gia đánh giá phải làm báo cáo đánh giá về các văn bản tài liệu và gửi cho doanh nghiệp 1 bản.

– Doanh nghiệp nhận được bản báo cáo đánh giá về các văn bản tài liệu, có trách nhiệm rà soát và sửa chữa.

Bước 5 : Đánh giá chính thức. Kiểm tra, thẩm định tại thực địa

– Đoàn đánh giá sẽ đến kiểm tra và thẩm định tại thực địa, xem xét sự phù hợp của các hồ sơ với thực tế, kiến nghị sửa chữa các điểm không phù hợp.

– Trong khi kiểm tra chứng nhận tại thực địa, sẽ xác định hiệu quả của hệ thống HACCP.

– Vai trò của doanh nghiệp trong quá trình kiểm tra là trình bày các ứng dụng thực tế của các thủ tục chương trình HACCP.

– Kết thúc kiểm tra tại thực địa, đoàn đánh giá sẽ tổ chức một buổi họp kết thúc, doanh nghiệp sẽ có cơ hội đưa ra ý kiến về những gì kiểm tra tìm thấy đã nêu ra.

Bước 6: Cấp chứng nhận HACCP

– Cơ sở được cấp chứng nhận HACCP nếu toàn bộ hồ sơ tài liệu đều phù hợp với thực tế và toàn bộ các điểm không phù hợp đã được khắc phục sửa chữa thỏa đáng, được trưởng đoàn đánh giá xác nhận.

Bộ hồ sơ để xem xét câp chứng nhận HACCP bao gồm:

– Công văn đề nghị (đăng ký)

– Hợp đồng chứng nhận HACCP

– Báo cáo tiền kiểm định

– Báo cáo về công tác kiểm tra tài liệu HACCP

– Kế hoạch kiểm định

– Báo cáo về những sai lệch

– Báo cáo kiểm định

– Bảng hỏi kiểm định HACCP (đã thẩm định tại thực địa)

– Bảng liệt kê các tài liệu tại chỗ

– Báo cáo kiểm định cuối cùng

– Cơ quan chứng nhận sẽ cấp chứng nhận HACCP cho khách hàng.

9. Chứng nhận HACCP có hiệu lực trong bao lâu?

Hiệu lực là một khoảng thời gian được tính từ ngày cấp đến ngày hết hạn theo luật định. Hiệu lực của giấy chứng nhận HACCP là 03 năm kể từ ngày được cấp.

Tuy nhiên, trong thời gian này, tổ chức chứng nhận vẫn thực hiện giám sát định kỳ hằng năm để đảm bảo doanh nghiệp vẫn thực hiện duy trì hệ thống, đảm bảo chứng nhận HACCP có giá trị, ngược lại nếu không đạt khi kiểm tra nhưng không có cách khắc phục sẽ bị thu hồi hoặc vô hiệu hóa.

10. Chi phí và thời gian cấp chứng chỉ HACCP

10.1. Thời gian cấp chứng chỉ HACCP

THỜI GIAN XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN HACCP

Doanh nghiệp sẽ xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn HACCP phù hợp với đơn vị của mình, tùy từng tiến độ của mỗi doanh nghiệp mà thời gian dài ngắn có thể khác nhau. Trong một số trường hợp thì thời gian này có thể kéo dài hơn so với dự kiến.

THỜI GIAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HACCP TẠI TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN

Khi đã tiếp nhận đầy đủ các thông tin từ doanh nghiệp, quá trình đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm sẽ được diễn ra theo các tiêu chuẩn HACCP.

Nếu doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ thì tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện cấp giấy chứng nhận ngay sau đó khoảng một tuần, ngược lại thì doanh nghiệp phải thực hiện cải thiện những yếu điểm để được đánh giá lại và cấp giấy chứng nhận.

10.2. Chi phí cấp chứng chỉ HACCP

Chi phí chứng nhận HACCP: Chi phí đánh giá chứng nhận tùy thuộc vào quy mô và lĩnh vực từng doanh nghiệp và tổ chức mà Khách Hàng muốn xin chứng nhận

Chi phí hướng dẫn áp dụng và xây dựng HACCP: Chi phí này cũng phụ thuộc vào đặc thù từng doanh nghiệp, ngành nghề, khả năng áp dụng. Hãy liên hệ với Công ty Thiên Di để được tư vấn giải pháp hiệu quả nhất để có chứng nhận HACCP với chi phí tiết kiệm nhất.

11. HACCP cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

HACCP là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu. Tiêu chuẩn được áp dụng rất phổ biến, bao gồm 7 nguyên tắc cơ bản.

 •  Phân tích mối nguy và các biện pháp phòng ngừa. Chuẩn bị sơ đồ quy trình sản xuất bao gồm các bước diễn ra trong quy trình. Xác định là lập danh mục các nguy hại. Chỉ ra các biện pháp phòng ngừa cho từng mối nguy.
 •  Xác định các điểm kiểm soát trọng yếu (CCPs) trong quy trình bằng việc phân tích các mối nguy theo cây quyết định.
 •  Thiết lập các ngưỡng tới hạn. Đây là các mức độ đặt ra và mức sai biệt có thể chấp nhận được để đảm bảo cho các điểm CCPs nằm trong vòng kiểm soát được.
 •  Giám sát điểm kiểm soát tới hạn. Thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát đảm bảo kiểm soát các CCPs bằng các thủ tục xét nghiệm, trắc nghiệm.
 •  Thiết lập các biện pháp khắc phục kịp thời. Tiến hành những hoạt động điều chỉnh một khi các quan trắc theo dõi cho thấy một điểm CCP nào đó bị trệch ra khỏi vòng kiểm soát.
 •  Thiết lập hệ thống kiểm tra đánh giá. Tiến hành những thủ tục thẩm tra xác nhận để khẳng định là hệ thống HACCP hoạt động hữu hiệu.
 •  Thiết lập bộ hồ sơ và tài liệu HACCP. Tư liệu hóa tất cả các thủ tục đã tiến hành và các bộ hồ sơ liên quan.

Các yêu cầu, nguyên tắc, quy trình thực hiện chứng nhận HACCP tương đối đơn giản, dễ dàng thực hiện; nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát tối ưu nhờ tập trung vào các điểm mấu chốt. Vì vậy, tiêu chuẩn rất phù hợp với các doanh nghiệp vừa nhỏ.

Bên cạnh đó, HACCP giúp thiết lập một quy trình căn bản, giúp doanh nghiệp nhỏ làm quen với các tiêu chuẩn quản lý chất lượng. Từ đó dễ dàng phát triển từng bước lên các tiêu chuẩn cao cấp khác trong tương lai như: ISO 22000, FSSC, BRC, GMP,…

12. Tại sao nên xin giấy chứng nhận HACCP do Thiên Di tư vấn?

12.1. Cam kết chất lượng, dịch vụ tư vấn của Thiên Di

Thiên Di tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn chứng chỉ HACCP có đội ngũ chuyên gia, nhân viên chuyên nghiệp, quản trình tư vấn và chăm sóc khách hàng chính xác, bài bản.

Uy tín - Chuyên nghiệp - Hiệu quả. Đó là những yếu tố luôn được Thiên Di chú trọng trong từng dịch vụ của mình khi đem tới khách hàng.

Thiên Di luôn nỗ lực hết mình để mang lại cho Khách Hàng một trải nghiệm tuyệt vời và hạnh phúc khi làm việc với Công ty Thiên Di.

Không đơn thuần là giúp doanh nghiệp đạt được chứng nhận, tại Thiên Di, điều chúng tôi thực sự quan tâm tới chính là giá trị lợi ích, là hiệu quả mà doanh nghiệp nhận được về sau.

Lựa chọn Thiên Di, doanh nghiệp có thể hoàn toàn an tâm về chất lượng dịch vụ của chúng tôi, bởi:

 •  Phương pháp tư vấn đa dạng, linh hoạt, tích hợp cùng lúc nhiều dịch vụ, đảm bảo phù hợp với mọi loại hình, quy mô, nhu cầu và mục đích của doanh nghiệp.
 •  Chi phí hợp lý, cạnh tranh, rõ ràng và minh bạch, đảm bảo phù hợp với quy mô và loại hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 •  Nhiều chuyên gia với trình độ học vấn cao, giàu kinh nghiệm, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
 •  Tác phong chuyên nghiệp, tư vấn xác thực, cụ thể, dễ hiểu.
 •  Quy trình rõ ràng, đảm bảo đúng tiến độ, tập trung vào hiệu quả dài lâu.
 •  Các báo cáo luôn được cung cấp đầy đủ, chính xác, và kịp thời để doanh nghiệp có thể theo dõi xác sao và xây dựng, triển khai hệ thống quản lý hiệu quả nhất.
 •  Đảm bảo doanh nghiệp có thể dễ dàng áp dụng và đạt chứng nhận HACCP trong thời gian nhanh nhất.
 •  Sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến phản hồi từ khách hàng, nhiệt tình hỗ trợ giải đáp khi cần.
 •  Miễn phí soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp, thay đổi giấy phép kinh doanh
 •  Hỗ trợ, đồng hành cùng Khách Hàng khi Cơ quan chức năng chuyên ngành kiểm tra

Tìm hiểu thêm: Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ thương hiệu

12.2. Liên hệ tư vấn chứng nhận HACCP

CÔNG TY TNHH TMDV THIÊN DI

Địa chỉ: Số 36 đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0981317075

Điện thoại: 028.6293 9377

Email: info@luatthiendi.com

Website: luatthiendi.com

 

Đăng ký để được tư vấn