Dịch vụ đăng ký kê khai giá trọn gói uy tín chuyện nghiệp

Dịch vụ đăng ký kê khai giá trọn gói uy tín chuyện nghiệp

Dịch vụ đăng ký kê khai giá trọn gói uy tín chuyện nghiệp

1. Kê khai giá là gì

Kê khai giá là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gửi thông báo mức giá hàng hóa, dịch vụ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi định giá, điều chỉnh giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải kê khai giá.

2. Quy định về kê khai giá

Về đăng ký giá, Nghị định 177/2013/ND- CP nêu rõ, trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá đối với mặt hàng cụ thể thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trước khi định giá, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ thực hiện đăng ký giá bằng việc lập Biểu mẫu đăng ký giá gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Gửi thông báo kê khai giá trước khi điều chỉnh giá ít nhất 5 ngày

Cũng theo Nghị định, hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá bao gồm: Hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá trong thời gian Nhà nước không áp dụng biện pháp đăng ký giá; xi măng, thép xây dựng; than; dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Bộ Y tế...

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá thực hiện kê khai giá bằng việc gửi thông báo mức giá kê khai đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông báo kê khai giá trước khi định giá, điều chỉnh giá ít nhất 5 ngày.

Niêm yết giá rõ ràng, không gây nhầm lẫn

Nghị định 177/2013/NĐ-CP cũng quy định cụ thể về niêm yết giá. Theo đó, địa điểm thực hiện niêm yết giá là cơ sở sản xuất, kinh doanh (có quầy giao dịch và bán sản phẩm); siêu thị, trung tâm thương mại, chợ theo quy định của pháp luật, cửa hàng, cửa hiệu, ki-ốt, quầy hàng, nơi giao dịch thực hiện việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; hội chợ triển lãm có bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; các địa điểm khác theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện niêm yết giá theo các hình thức thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng về mức giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bằng cách in, dán, ghi giá trên bảng, trên giấy hoặc trên bao bì của hàng hóa hoặc bằng hình thức khác tại nơi giao dịch hoặc nơi chào bán hàng hóa, dịch vụ để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải niêm yết đúng giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định và mua, bán đúng giá niêm yết. Đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thì niêm yết theo giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định và không được bán cao hơn hoặc mua thấp hơn giá niêm yết.

Đồng tiền niêm yết giá là Đồng Việt Nam trừ trường hợp pháp luật có quy định riêng. Giá niêm yết là giá hàng hóa, dịch vụ đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) của hàng hóa, dịch vụ đó.

Nghị định 177/2013/NĐ- CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014.

3. Danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá.

Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá được quy định tại Điều 15 Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá (được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Nghị định 149/2016/NĐ-CP) như sau:

1. Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá bao gồm:

a) Hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá quy định tại Điều 3 Nghị định này trong thời gian Nhà nước không áp dụng biện pháp đăng ký giá;

b) Xi măng, thép xây dựng;

c) Than;

d) Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản; thuốc thú y để tiêu độc, sát trùng, tẩy trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

đ) Giấy in, viết (dạng cuộn), giấy in báo sản xuất trong nước;

e) Dịch vụ tại cảng biển;

g) Dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá;

h) Cước vận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng, ghế ngồi mềm;

i) Sách giáo khoa;

k) Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá;

l) Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước;

m) Cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ; cước vận tải hành khách bằng taxi;

n) Thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định của Bộ Y tế;

o) Etanol nhiên liệu không biến tính; khí tự nhiên hóa lỏng (LNG); khí thiên nhiên nén (CNG);

p) Dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt;

q) Hàng hóa, dịch vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.”

2. Căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ kê khai giá trừ hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

3. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung một số hàng hóa, dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá tại địa phương (nếu có).

- Nội dung quy định tại Khoản 2 Điều này về mặt hàng kê khai giá thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn được hướng dẫn bởi Mục 2 Chương II Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC

XEM THÊM: 

Những vấn đề cần quan tâm khi đăng ký lưu hành mỹ phẩm

Công bố mỹ phẩm nhập khẩu cần những thủ tục gì?

Điều kiện đăng kí kinh doanh và thủ tục lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu

4. Thời điểm thực hiện kê khai giá

1. Kê khai giá lần đầu được thực hiện khi tổ chức SXKD hàng hóa, dịch vụ lần đầu thực hiện kê khai giá hoặc bắt đầu tham gia SXKD hàng hóa, dịch vụ hoặc lần đầu thực hiện kê khai giá theo hướng dẫn này.

2. Kê khai lại giá khi tổ chức SXKD hàng hóa, dịch vụ thuộc diện tại mục I nêu trên thực hiện điều chỉnh giá so với mức giá lần kê khai giá trước đó liền kề hoặc có yêu cầu kê khai lại giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Hướng dẫn Thủ tục đăng ký kê khai giá

5.1. Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc qua đường bưu điện.

5.2. Trình tự thực hiện

Bước 1: Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Các đơn vị nộp hồ sơ tại Sở Tài chính (số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, phòng 008, sáng từ 7g30 đến 11g30, chiều từ 13g đến 17g các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần).

Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá, Sở Tài chính kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì giải quyết hồ sơ theo bước 3. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ thì chậm nhất sau hai (02) ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký giá của đơn vị theo biên nhận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tài chính) có văn bản chuyển trả Biểu mẫu lại đơn vị yêu cầu hoàn thiện Biểu mẫu.

Bước 3: Kiểm tra chi tiết:

- Trong thời gian không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá đầy đủ và hợp lệ của các đơn vị:

  • Nếu hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá đã đạt yêu cầu: Sở Tài chính ghi nhận ngày, tháng, năm và đóng dấu công văn đến trên hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá của đơn vị, sau đó chuyển về cho đơn vị 01 bộ hồ sơ xác nhận.
  • Nếu hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá không đạt yêu cầu: Sở Tài chính có văn bản đề nghị đơn vị bổ sung các tài liệu liên quan giải trình các số liệu đã đăng ký giá, kê khai giá và phải thực hiện lại việc đăng ký giá, kê khai giá trong thời gian không quá 05 ngày làm việc. Sau khi tiếp nhận đầy đủ các tài liệu mà đơn vị cung cấp, Sở Tài chính sẽ tiến hành kiểm tra lại như một bộ hồ sơ đăng ký, kê khai giá mới.

5.3. Thời hạn giải quyết

Không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá hợp lệ và hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá lại của các đơn vị.

6. Các trường hợp thực hiện kê khai giá

Việc kê khai giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh được thực hiện như sau:

– Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chỉ thực hiện bán buôn thì kê khai giá bán buôn;

– Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vừa thực hiện bán buôn, vừa thực hiện bán lẻ thì kê khai cả giá bán buôn và giá bán lẻ;

– Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh là đơn vị nhập khẩu, đồng thời là nhà phân phối độc quyền thì kê khai giá bán buôn và giá bán lẻ dự kiến (nếu có);

– Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh là nhà phân phối độc quyền thì kê khai giá bán buôn, giá bán lẻ hoặc giá bán lẻ dự kiến; là tổng đại lý có quyền quyết định giá và điều chỉnh giá thì kê khai giá bán buôn, giá bán lẻ hoặc giá bán lẻ dự kiến; là đại lý có quyền quyết định giá và điều chỉnh giá thì thực hiện kê khai giá bán lẻ.

7. Tổ chức kê khai giá

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá thực hiện kê khai giá bằng việc gửi thông báo mức giá đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi định giá, điều chỉnh giá.

Trường hợp kê khai giảm giá, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện giảm giá ngay, đồng thời gửi văn bản kê khai giá để thông báo mức giảm giá đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Dịch vụ đăng ký kê khai giá uy tín, chuyện nghiệp và trọn gói

Trong suốt quá trình làm thủ tục Đăng ký kê khai giá cho khách hàng, chúng tôi luôn thực hiện đầy đủ các công việc của mình như:

– Tư vấn về giấy tờ, thủ tục thời gian cần thiết nhất cho việc Đăng ký kê khai giá.

– Tư vấn và phân loại đối tượng Đăng ký kê khai giá cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng;

– Biên soạn hồ sơ đăng ký; cung cấp cho khách hàng những biểu mẫu phù hợp nhất, mới nhất.

– Là đại diện thay cho khách hàng tiến hành nộp hồ sơ đăng ký, nhận và trả lời thẩm định, nộp các khoản phí, lệ phí tại Sở Tài chính.

– Thay mặt cho khách hàng theo dõi quá trình xử lý hồ sơ

– Bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên thụ lý hồ sơ (nếu có)

– Tiếp nhận các loại giấy chứng nhận Đăng ký kê khai giá và bàn giao tới Quý khách hàng.

– Làm khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (nếu có).

8.1. Lý do nên lựa chọn dịch vụ của Thiên Di

- Thiên Di cung cấp dịch vụ trọn gói từ khi thành lập doanh nghiệp, công bố chất lượng sản phẩm, đăng ký bảo hộ logo, thương hiệu, thực hiện kê khai gia giúp khách hàng chỉ cần làm việc với một đơn vị uy tín giải quyết được mọi nhu cầu của Khách Hàng.

- Chúng tôi đã tiến hành kê khai giá cho hơn 1.000 doanh nghiệp thành công giúp Khách Hàng nhanh chóng tiến hành hoạt động kinh doanh của mình.

- Thiên Di luôn đồng hành cùng Khách Hàng khi cơ quan chức năng hậu kiểm, hỗ trợ Khách Hàng trong công tác hậu kiểm của cơ quan chức năng.

- ”Nhiệt tình hỗ trợ khách hàng kịp thời trong mọi tình huống.”

- Gồm các chuyên gia, các nhân viên được đào tạo chính quy, chuyên môn giỏi, kinh nghiệm.

- Luôn được cập nhật các quy định/quy chế mới, thường xuyên tham gia các khóa đào tạo bài bản để nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc.

- Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

- Luôn trau dồi bản thân, chuyên môn hướng tới sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.

8.2. Đội ngũ nhân sự

Tiềm lực nhân sự là chìa khóa thành công của mỗi doanh nghiệp. Do đó, Thiên Di luôn chú trọng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp, nghiêm túc và luôn thân thiện với khách hàng – đó là kim chỉ nam cho sự thành công của chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Thiên Di cung cấp Dịch vụ kế khai giá, đăng ký độc quyền sản phẩm, đăng ký quyền tác giả,... tại Việt Nam, Hiện nay chúng tôi cung cấp dịch vụ này trên hầu hết các tỉnh thành trong cả Nước, hoàn tất hồ sơ, thủ tục công bố mỹ phẩm, đại diện khách hàng nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm cho cơ quan nhà Nước, vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính.

Hãy liên hệ ngay tới Công ty Thiên Di để có được giải pháp tối ưu và tiết kiệm chi phí.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TMDV THIÊN DI

Địa chỉ: Số 36 đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0981317075

Điện thoại: 028.6293 9377

Email: info@luatthiendi.com

 

Đăng ký để được tư vấn