Dịch vụ Đăng ký Thức ăn chăn nuôi- TATS - Công ty thiên di

Dịch vụ Đăng ký Thức ăn chăn nuôi- TATS - Công ty thiên di

Dịch vụ Đăng ký Thức ăn chăn nuôi- TATS - Công ty thiên di

Thức ăn chăn nuôi là những sản phẩm mà vật nuôi ăn, uống ở dạng tươi, sống hoặc đã qua chế biến, bảo quản, bao gồm thức ăn dinh dưỡng và thức ăn chức năng ở các dạng: Nguyên liệu, thức ăn đơn; thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh; thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ sung, phụ gia thức ăn nhằm tạo thức ăn tự nhiên, ổn định môi trường nuôi, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn.