Dịch vụ xin giấy phép chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Dịch vụ xin giấy phép chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Dịch vụ xin giấy phép chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

 Giấy phép chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) là giấy phép chứng tỏ cơ sở kinh doanh tuân thủ quy định sản xuất theo quy định của pháp luật, đảm bảo thực phẩm trước khi đưa ra thị trường an toàn với sức khỏe con người. Làm thế nào để có được giấy chứng nhận VSATTP?