Dịch vụ xin Giấy phép phân phối rượu uy tín chuyên nghiệp của Thiên Di

Dịch vụ xin Giấy phép phân phối rượu uy tín chuyên nghiệp của Thiên Di

Dịch vụ xin Giấy phép phân phối rượu uy tín chuyên nghiệp của Thiên Di

1. Giấy phép kinh doanh rượu là gì?

Giấy phép kinh doanh phân phối rượu chính là văn bản pháp lý do cơ quan quản lý nhà nước ban hành cho các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và được phép sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu.

2. Căn cứ pháp lý

Để xin giấy phép phân phối rượu cần tuân thủ theo các nghị định - thông tư bên dưới:

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;

- Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương;

- Thông tư 168/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

3. Điều kiện cấp giấy phép phân phối rượu

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 150 m2 trở lên;

- Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định;

- Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính); tại mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán buôn rượu;

- Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoai;

- Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định;

4. Quyền của Thương nhân phân phối rượu

Thương nhân phân phối rượu có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;

- Bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;

- Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;

- Trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.

5. Trình tự thực hiện cấp giấy phép phân phối rượu

+ Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) gửi Bộ Công Thương;

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

6. Cách thức thực hiện cấp giấy phép phân phối rượu

+ Qua Bưu điện

+ Nộp trực tiếp tại văn thư Bộ Công Thương

7. Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép phân phối rượu - Thiên Di

7.1. Hồ sơ xin cấp Giấy phép phân phối rượu

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép;

- Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

- Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau.

 • Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.

- Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

 • Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại;
 • Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.

7.2. Thủ tục cấp giấy phép phân phối rượu

Để được cấp Giấy phép phân phối rượu cần thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1. Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Bộ Công thương.

Bước 2. Xem xét hồ sơ

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công thương xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công thương phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

7.3. Thẩm quyền cấp Giấy phép bán phân phối

Thẩm quyền cấp giấy phép phần phối rượu tại Bộ Công Thương.

8. Thời hạn của giấy phép phân phối rượu

Điểm b khoản 2 Điều 28 Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP quy định thời hạn Giấy phép này là 05 năm.

Nếu muốn tiếp tục sử dụng mà Giấy phép sáp hết thười hạn có hiệu lực thì thương nhân phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép. Cụ thể:

Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định lại khoản 1 Điều 27 Nghị định 105/2017/NĐ-CP áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

Một số lưu ý

 • Giấy phép phân phối rượu có hiệu lực trong vòng 05 năm.
 • Khi hết thời hạn 05 năm, Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

9. Một số vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi thực hiện hoạt động phân phối rượu

– Rượu là mặt hàng hạn chế kinh doanh, vì vậy nếu doanh nghiệp kinh doanh mà không xin giấy phép trước hoặc không xin cấp lại giấy phép khi đã hết hiệu lực thì doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10.000.000 đồng cho đến tối đa 20.000.000 đồng đối với cá nhân và 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đối với tổ chức, kèm theo bị tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh phân phối rượu từ 1-3 tháng nếu tái phạm.

– Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh phân phối rượu mà không có địa điểm cố định, rõ ràng, không theo địa điểm kinh doanh đã được cấp trong giấy phép thì có thể bị phạt từ 5 triệu đến tối đa 10 triệu đồng.

– Trường hợp doanh nghiệp vi phạm một trong các lỗi sau thì sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu:

“a) Không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

b) Không có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc các thương nhân phân phối sản phẩm rượu khác.”

– Trường hợp doanh nghiệp vi phạm các trường hợp sau thì có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến tối đa 30 triệu đồng:

“a) Không có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn hoặc không có hợp đồng thuê phương tiện phù hợp với quy mô kinh doanh theo quy định;

b) Không có kho hàng hoặc hệ thống kho hàng thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn hoặc không có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh theo quy định;

c) Không có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp hoạt động bình thường theo quy định.”

– Trường hợp doanh nghiệp vi phạm các trường hợp sau thì có thể bị phạt mức tiền từ 30 triệu đến tối đa 50 triệu đồng gồm:

“a) Không có hệ thống phân phối sản phẩm rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên theo quy định;

b) Kinh doanh phân phối rượu mà không phải là doanh nghiệp theo quy định.”

Ngoài các mức tiền xử phạt trên, doanh nghiệp có thể bị xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh phân phối rượu từ 01-03 tháng, tùy theo mức độ vi phạm và tái phạm của doanh nghiệp.

10. Dịch vụ xin Giấy phép phân phối rượu của Thiên Di

 

Giấy phép phân phối rượu

10.1. Tại sao chọn Thiên Di

 • Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc công bố chất lượng sản phẩm rượu và xin giấy phép kinh doanh rượu (giấy phép phân phối rượu, giấy phép bán buôn rượu, giấy phép bán lẻ rượu) cho các đơn vị. Chúng tôi đã công bố chất lượng sản phẩm rượu cho hơn 100 doanh nghiệp nhập khẩu rượu và xin giấy phép phân phổi rượu thành công cho 50 doanh nghiệp nhập khẩu rượu.
 • Chúng tôi tư vấn cho Khách Hàng hoàn chỉnh các thủ tục từ khi thành lập doanh nghiệp, thay đổi giấy phép kinh doanh, công bố chất lượng sản phẩm, giấy phép kinh doanh rượu (giấy phép phân phối rượu) , đăng ký bảo hộ logo, thương hiệu cho Khách Hàng. Khách Hàng chỉ cần đến với Công ty Thiên Di sẽ có giải pháp toàn diện, giải quyết nhu cầu một cách nhanh chóng để Quý Khách Hàng yên tâm kinh tác kinh doanh.

10.2. Dịch vụ xin cấp Giấy phép phân phối, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, giấy phép sản xuất rượu của Thiên Di

 • Tư Vấn cho Khách Hàng các loại hồ sơ cần chuẩn bị
 • Kiểm tra thông tin hồ sơ Khách Hàng cung cấp đã hợp lệ chưa
 • Khi hộp sơ hợp lệ tiến hành soạn và nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng
 • Sửa đổi hồ sơ nếu có
 • Nhận giấy phép phân phối rượu, giấy phép bán buôn rượu, giấy phép bán lẻ rượu, giấy phép sản xuất rượu trao cho Khách Hàng.

Ngoài ra, Thiên Di sẽ giải đáp các thắc mắc của quý khách khi có nhu cầu kinh doanh rượu tại Việt Nam.Thiên Di luôn lấy kết quả của quý khách là mục tiêu, sự hài lòng của khách hàng là thước đo. Mọi sự thắc mắc về kinh doanh rượu xin liên hệ với chúng tôi.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TMDV THIÊN DI

Địa chỉ: Số 36 đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0981317075

Điện thoại: 028.6293 9377

Email: info@luatthiendi.com

 

Đăng ký để được tư vấn