1. THÔNG TIN CHUNG:

Theo quy định của Nghị định 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thì phải đăng ký lưu hành thức ăn chăn nuôi trước khi sản xuất.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 50/2104/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT quy định bỏ việc khảo nghiệm đối với các loại thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản đã có TCVN.

2. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI:

– Đơn đăng ký;

– Bản sao chứng thực bản công bố tiêu chuẩn cơ sở, bản tiếp nhận công bố hợp chuẩn hoặc tiếp nhận công bố hợp quy theo quy định của pháp luật hoặc Quyết định công nhận thức ăn chăn nuôi mới;
– Bản sao chứng thực mẫu nhãn của sản phẩm.
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Đăng ký lưu hành thức ăn chăn nuôi

3. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

– Có giấy tiếp nhận của Cục Chăn nuôi/ Tổng cục Thủy sản: 30 ngày

– Sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Thủy sản/Cục Chăn nuôi ra quyết định công nhận lưu hành sản phẩm thức ăn chăn nuôi.

4. QUYỀN LỢI KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA THIÊN DI

– Chi phí thấp, chất lượng, nhanh chóng, đơn giản;

– Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;

– Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm;

– Được quảng bá thông tin doanh nghiệp trên các website: https://luatthiendi.com