Thủ tục công bố mỹ phẩm ,thủ tục đăng ký lưu hành mỹ phẩm, hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm… Với uy tín và kinh nghiệm chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất, chi phí tiết kiệm nhất và thời gian nhanh nhất

Hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu

Để có được giấy chứng nhận đã đăng ký lưu hành mỹ phẩm  nhập khẩu đạt tiêu chuẩn bạn cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau đây:

  • Giấy đăng ký kinh doanh của công ty phân phối sản phẩm ở Việt Nam (lưu ý:Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chức năng kinh doanh mỹ phẩm): bản scan.
  • Giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho công ty phân phối mỹ phẩm tại Việt Nam (được Hợp thức hoá lãnh sự) : bản scan.
  • Bảng thành phần các chất có trong mỹ phẩm (lưu ý: ghi rõ tỷ lệ % thành phần, kèm với đó là công dụng).
  • Giấy phép lưu hành tự do Certificate of free sale (được Hợp thức hoá lãnh sự): bản scan.

Thủ tục công bố đối với mỹ phẩm trong nước

Đối với thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước, giấy tờ mà bạn cần chuẩn bị bao gồm:

  • Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận kinh doanh (phải có chức năng kinh doanh mỹ phẩm) của tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký lưu hành mỹ phẩm: bản sao.
  • Bảng thành phần % của các chất trong sản phẩm mỹ phẩm muốn công bố và công dụng của sản phẩm.
  • Trường hợp tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất (có chứng thực hợp lệ);
  • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam khi công bố (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất).

Xem thêm: Dịch vụ công bố lưu hành mỹ phẩm tại đây.