Quy trình đăng ký một nhãn hiệu sản phẩm

Quy trình đăng ký một nhãn hiệu sản phẩm

Quy trình đăng ký một nhãn hiệu sản phẩm

Đăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu là một quy trình kéo dài 24-26 tháng theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

 

Nhãn hiệu là gì ?

Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của đơn vị kinh doanh này với đơn vị kinh doanh khác, nhãn hiệu có thể là chữ có nghĩa, chữ tự tạo, logo hoặc kết hợp cả logo và chữ viết. Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây

Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của đơn vị kinh doanh này với đơn vị kinh doanh khác.

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào ?

Đăng ký bản quyền nhãn hiệu là quá trình chủ thể nộp đơn lên Cục SHTT nhằm mục đích được Cục SHTT xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam.

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Dấu hiệu cấu thành lên nhãn hiệu: Có thể cấu thành từ tên thương mại của nhãn hiệu, hoặc các từ, số mà doanh nghiệp cho là ý nghĩa, đại diện cho sản phẩm/ dịch vụ của mình.

Nhãn hiệu nếu được phát triển cùng với tên thương mại ⇒ Có thể được gọi là "THƯƠNG HIỆU" của doanh nghiệp.

1. AI CÓ QUYỀN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ?

Cá nhân hoặc tổ chức (tổ chức thông thường là công ty) có quốc tịch Việt Nam được quyền đăng ký nhãn hiệu (Cá nhân, Start-up, Công ty, Doanh Nghiệp, Tổ Chức)

Cá nhân hoặc tổ chức (tổ chức thông thường là công ty) có quốc tịch Nước Ngoài được quyền đăng ký nhãn hiệu nhưng phải Thông qua tổ Chức ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM (VÍ DỤ: LUẬT THIÊN DI)

2. CÁC LOẠI NHÃN HIỆU ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ

– Nhãn hiệu thông thường

– Nhãn hiệu tập thể

– Nhãn hiệu chứng nhận

– Nhãn hiệu liên kết

– Nhãn hiệu nổi tiếng

Trong đó nhãn hiệu thông thường được xem là phổ biến nhất

3. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN

Bước 1: Tra cứu đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu

Doanh nghiệp có thể gửi mẫu nhãn hiệu kèm danh mục sản phẩm/dịch vụ nhãn hiệu bảo độ cho Luật Thiên Di để được tra cứu sơ bộ (miễn phí) để biết đươc nhãn hiệu của doanh nghiệp dự định đăng ký có bị trùng hay gây nhầm lẫn hay không và trên cơ sở đó tư vấn, đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu.

Doanh nghiệp có thể tra cứu (có thu lệ phí) tại dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ để có kết quả tra cứu chính xác cao hơn.

Tra cứu nhãn hiệu chuyên sâu → Đảm bảo 100% khả năng nhãn hiệu đăng ký thành công khi nộp đơn...

Bước 2: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Doanh nghiệp sau khi chốt nhãn hiệu của mình, doanh nghiệp sẽ kê khai và hoặc thông qua đại diện sở hữu trí tuệ nộp đơn đăng ký bản quyền nhãn hiệu. Doanh nghiệp nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam;

Ngày nộp đơn sẽ có số đơn và ngày ưu tiên (first to file)

Theo định dạng 4-2019-0001 ngày 01-01-2019

- Công văn nhận được lần 1: Kết quả thẩm định hình thức

Thời hạn thẩm định hình thức: 01 – 02 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, mẫu nhãn, chủ sở hữu đơn, quyền nộp đơn, phân nhóm…

Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công bố đơn.

Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị doanh nghiệp sửa đổi. Doanh nghiệp tiến hành sửa đổi theo yêu cầu và nộp công văn sửa đổi cho Cục sở hữu trí tuệ.

- Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Thời hạn công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

- Công văn lần 2: Kết quả thẩm định nội dung

Thời hạn thẩm định nội dung: 10-12 tháng kể từ ngày công bố đơn (thực tế hiện nay là 2 năm do Cục SHTT bị quá tải việc xử lý đơn)

Cục sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đăng ký nhãn hiệu từ đó đánh giá khả năng cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký.

Nếu đơn đăng ký bản quyền nhãn hiệu đáp ứng đủ điều kiện thì Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo dự định cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đã đăng ký.

Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo không cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký. Doanh nghiệp xem xét và gửi công văn trả lời, khiếu nại quyết định của Cục Sở hữu, đồng thời đưa ra các căn cứ để cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho nhãn hiệu của doanh nghiệp.

- Công văn 3: Cấp văn bằng nhãn hiệu độc quyền

Thời hạn cấp văn bằng: 02-03 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng.

Sau khi có quyết định cấp văn bằng, Doanh nghiệp nộp lệ phí vấp văn bằng và lấy văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu được bảo hộ trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn (ngày ưu tiên). Doanh nghiệp được gia hạn văn bằng bảo hộ và không hạn chế số lần gia hạn. Do vậy, nhãn hiệu sẽ là tài sản xuyên suốt quá trình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

+ Tờ khai (02 bản); + Mẫu nhãn hiệu (05 mẫu kích thước 80 x 80 mm) và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;

+ Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận phải có: quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận;

  • Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);
  • Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);
  • Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho phép đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);

+ Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);

+ Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác;

+ Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

PHÍ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU (BIỂU PHÍ NHÀ NƯỚC)

  • Phí nộp đơn cho 01 nhóm đầu tiên với 06 sản phẩm/dịch vụ → Phí nhà nước 1.000.000 vnđ
  • Phí nộp đơn cho nhóm tiếp theo với 06 sản phẩm/dịch vụ → Phí nhà nước 740.000 vnđ
  • Phí cấp văn bằng cho 01 nhóm với 06 sản phẩm/dịch vụ → Phí nhà nước 360.000 vnđ
  • Phí nộp đơn cho sản phẩm / dịch thứ 7 trở đi trong cùng 1 nhóm → Phí nhà nước 150.000 vnđ

Riêng phí dịch vụ được tính theo nhóm sản phẩm/dịch vụ (LIÊN HỆ CHÚNG TÔI) nhận bảng giá tốt nhất.

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

→ Quy trình xử lý đơn Đăng ký nhãn hiệu được xử lý theo quy trình sau

Bước 1: Thẩm định hình thức đơn

Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức,về đối tượng loại trừ,về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn

Tuy nhiên thực tiễn năm 2020 thời gian này chậm hơn thông thường 02 THÁNG cho quy trình này.

Bước 2: Công bố đơn hợp lệ

Đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong thời hạn 4 THÁNG kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ,mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa,dịch vụ kèm theo.

Bước 3: Thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu

Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 16-20 THÁNG kể từ ngày công bố đơn.

Bước 4: Cấp văn bằng và đăng bạ

Sau khi vượt qua các bước trên, Cục sẽ thông báo về dự định cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu của bạn và yêu cầu nộp phí, lệ phí cần thiết. Nếu bạn không nộp đầy đủ, Cục sẽ ra thông báo từ chối cấp Văn bằng bảo hộ. Ngược lại, Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu độc quyền sẽ về tay bạn trong thời gian từ 1-2 tháng sau khi nộp đủ hóa đơn đóng phí và lệ phí. Cùng với đó Cục sẽ công khai đăng bạ và công bố số văn bằng của bạn...

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG XỬ LÝ NHÃN HIỆU CỦA CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2020

Điểm số 1: Việc phân nhóm áp dụng theo Nice 11 → Noip yêu cầu phải ghi rõ chi tiết từng mã (ví dụ trước đây ghi chung chung là mua bán hàng nông sản (được chấp nhận) nay phải ghi rõ hàng nông sản là gì - hàng nông sản là hạt điều, hạt cà phê ...vv

Điểm số 2: Thời gian xử lý kéo dài hơn rất nhiều so với thực tế (trước đây khoản 18 tháng thì hiện tại lên đến 26-28 tháng từ ngày nộp đơn) → Lý do: Noip cho biết số đơn tăng hơn gấp 10 lần nhưng chuyên viên không tăng nên chậm đơn.

Điểm số 3: Data Noip cung cấp trên website là không đủ (Khi nào nhãn đăng công báo mới được ghi nhận lên website) nên bắt buộc khi đăng ký các Chủ đơn phải tiến hành tra cứu, đánh giá trước khi Nộp Đơn → Nhằm đảm bảo khả năng thành công khi đăng ký tại Việt Nam.

THỰC TIỄN ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG MỘT NHÃN HIỆU

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

1. ĐÁNH GIÁ NHÃN HIỆU: Chúng tôi tiến hành tra cứu nhãn hiệu tại Website của Cục SHTT sau đó Tiến hành tra cứu Chuyên sâu tại Cục SHTT → Kết quả: Nhãn hiệu SMILE UP - Nhóm 35, 43 đáp ứng yêu cầu bảo hộ cho 2 nhóm này.

2. NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ: Ngày 18/07/2018 Chúng tôi tiến hành nộp đơn đăng ký tại Cục số đơn nộp 4-2018-23701

3. CÔNG VĂN CHẤP NHẬN HÌNH THỨC ĐƠN: Ngày 20/08/2018 Chúng tôi nhận được Công văn Chấp nhận hình thức đơn từ Cục SHTT.

4. ĐĂNG CÔNG BÁO: Hai tháng sau tức ngày 20/10/2018 đơn đăng ký của Chúng tôi được đăng lên Công báo và Công thông tin điện tử của Cục SHTT.

5. XÉT NGHIỆM NỘI DUNG ĐƠN: Bốn tháng sau ngày đăng công báo Đơn nộp của Chúng tôi được đưa vào xét nghiệm nội dung vì không có ai Phản Đối Đơn trong Case này.

6. THÔNG BÁO CẤP VĂN BẰNG: Ngày 31/07/2020 Chúng tôi nhận được Công văn thông báo Nộp lệ Phí Cấp văn bằng bảo hộ > Như vậy nhãn hiệu của Chúng tôi đã được chấp nhận về mặt nội dung.

7. NỘP PHÍ CẤP VĂN BẰNG: Ngày 11/08/2020 Chúng tôi tiến hành nộp phí Cấp văn bằng bảo hộ lên Cục SHTT.

8. NHẬN VĂN BẰNG BẢO HỘ: Ngày 21/09/2020 Chúng tôi nhận được Văn Bằng bảo hộ nhãn hiệu SMILE UP Sau 02 năm nộp đơn và theo dõi đơn tại Cục SHTT.

Vì sao chọn luật Thiên Di :

- Là đơn vị được đào tạo chuyên sâu của Cục Sở Hữu Trí Tuệ Và Đại Học Luật TP.HCM, đã được cấp chứng chỉ đào tạo và chúng tôi đã đăng ký thành công cho gần 300 tổ chức, cá nhân có được bản quyền tác giả cho mình

- Chúng tôi tư vấn hoàn chỉnh từ khi trước khi thành lập doanh nghiệp, xin giấy phép kinh doanh, đăng ký bản quyền logo, đăng ký bảo hộ thương hiệu, bản quyền tác giả. Khách hàng chỉ làm việc với một đơn vị tư vấn uy tín như Thiên Di sẽ có được giải pháp toàn diện

- Soạn hồ sơ chuẩn, đúng quy định pháp luật giúp khách hàng an toàn trong suất quá trình kinh doanh, đồng hành cùng khách hàng khi cơ quan chức năng kiểm tra định kỳ, hậu kiểm (hướng dẫn khách hàng chuẩn bị giấy tờ phục vụ đoàn kiểm tra, hỗ trợ phản hồi ý kiến của cơ quan kiểm tra nếu có, hỗ trợ tiếp đoàn kiểm tra đối với các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Thiên Di thường xuyên)

- Miễn phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, thành lập địa điểm kinh doanh, thay đổi giấy phép kinh doanh (Khách hàng đóng phí nhà nước).

- Đặc biệt, tất cả các Khách Hàng có giao dịch với Công ty Thiên Di đều có cơ hội nhận quà với nhiều phần quà hấp dẫn.