Chuyên mục: Mã Số Mã Vạch

Mã Số Mã Vạch \ Tin Tức
HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐĂNG KÍ MÃ SỐ MÃ VẠCH
13/08/2019

Dịch vụ tư vấn đăng ký mã vạch cho sản phẩm của Thiên Di là một trong những doanh nghiệp duy nhất thực hiện lập hồ sơ và cấp mã trong 01 ngày làm việc.Mã vạch là một dãy các vạch và khoảng trống song song xen kẽ được sắp xếp theo một quy tắc mã hóa nhất định để thể hiện mã số (hoặc các dữ liệu gồm cả chữ và số) dưới dạng máy...

read more
Hotline: 0968.360.760