Tại Việt Nam các công ty, cửa hàng cung cấp thức ăn dành cho chó mèo đang còn hạn chế. Các sản phẩm thức ăn cho chó mèo chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài. Theo các quy định hiện hành thì trước khi lưu hành mặt hàng này ra thị trường, các chủ thể kinh doanh cần tiến hành công bố chất lượng sản phẩm.

Tại Việt Nam các công ty, cửa hàng cung cấp thức ăn dành cho chó mèo đang còn hạn chế. Các sản phẩm thức ăn cho chó mèo chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài. Theo các quy định hiện hành thì trước khi lưu hành mặt hàng này ra thị trường, các chủ thể kinh doanh cần tiến hành công bố chất lượng sản phẩm.

Để hiểu rõ về thủ tục công bố chất lượng thức ăn chó mèo nhập khẩu, Thiên Di cung cấp tới Quý vị một số thông tin liên quan như sau:

Thức ăn cho chó mèo được xếp loại là thức ăn cho động vật cảnh, do đó, việc công bố chất lượng được áp dụng theo thủ tục công bố chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập nhẩu.

Trình tự thực hiện

Bước 1:Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ về Cục Chăn nuôi

– Bước 2: Kiểm tra nội dung hồ sơ:

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, Cục Chăn nuôi có trách nhiệm kiểm tra thành phần hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký những thành phần hồ sơ chưa đạt yêu cầu để bổ sung, hoàn thiện.

Trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Chăn nuôi có trách nhiệm thẩm định nội dung hồ sơ và ban hành văn bản xác nhận thức ăn chăn nuôi lưu hành tại Việt Nam và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trường hợp không ban hành văn bản xác nhận, Cục Chăn nuôi phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ

Đối với thức ăn chăn nuôi nhập khẩu:

– Đơn đăng ký lưu hành thức ăn chăn nuôi nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam (theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017;

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of free sale) hoặc văn bản có giá trị tương đương của thức ăn chăn nuôi, thủy sản do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp theo quy định;

– Bản sao một trong các giấy chứng nhận ISO, GMP, HACCP hoặc tương đương của cơ sở sản xuất;

– Bản thông tin sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp bao gồm: Tên các loại nguyên liệu, chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu an toàn, công dụng, hướng dẫn sử dụng;

– Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng của tổ chức, cá nhân đăng ký thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam; nhãn phụ sản phẩm thể hiện bằng tiếng Việt theo quy định;

– Phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng và an toàn sản phẩm được cấp bởi phòng thử nghiệm do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ chỉ định hoặc được công nhận bởi tổ chức công nhận quốc tế, tổ chức công nhận khu vực hoặc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định, thừa nhận;

– Mẫu nhãn của sản phẩm (có xác nhận của nhà cung cấp hoặc nhà nhập khẩu);

Lưu ý:

Hồ sơ là bản chính hoặc bản sao chứng thực kèm theo bản dịch ra tiếng Việt có xác nhận của tổ chức, cá nhân đăng ký nhập khẩu. Nếu bản chính không phải là tiếng Anh thì bản dịch tiếng Việt phải có dịch thuật và chứng thực.

Đối với các loại thức ăn chăn nuôi mới phải khảo nghiệm được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017

Thời gian thực hiện

Không quá 25 ngày làm việc.

– Thời hạn kiểm tra thành phần hồ sơ: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký.

– Thời hạn thẩm định nội dung hồ sơ, ban hành văn bản xác nhận:Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Khuyến nghị

Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Thiên Di thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, Quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Mọi yêu cầu giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, Thiên Di qua  số Hotline: 0968.360.760 – 0868. 083.683, E-mail: info@luatthiendi.com