Công văn xin nhập khẩu hàng mỹ phẩm

Công văn xin nhập khẩu hàng mỹ phẩm

Công văn xin nhập khẩu hàng mỹ phẩm

Một lưu ý trước khi xin công văn nhập khẩu mỹ phẩm đó là doanh nghiệp cần phải hoàn tất mọi thủ tục công bố mỹ phẩm, hay còn gọi là thủ tục lưu hành sản phẩm mỹ phẩm tại Cục Dược thuộc Bộ Y Tế để được cấp phiếu công bố mỹ phẩm. Ngoài ra có một trường hợp ngoại lệ bạn không cần phải làm thủ tục công bố theo khoản 2 điều 35 thông tư 06/2011/TT-BYT như sau:

Điều 35. Nhập khẩu mỹ phẩm
2. Nhập khẩu mỹ phẩm trong một số trường hợp đặc biệt (không bắt buộc phải thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của Thông tư này):
a) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu mỹ phẩm để nghiên cứu, kiểm nghiệm phải gửi đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm tới Cục Quản lý dược – Bộ Y tế (Phụ lục số 14-MP). Số lượng tối đa cho mỗi sản phẩm là 10 mẫu.
Đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm được làm thành 03 bản. Sau khi được phê duyệt, 02 bản được lưu tại Cục Quản lý dược, 01 bản gửi đơn vị. Bản gửi đơn vị có đóng dấu “Bản gửi doanh nghiệp” để trình cơ quan Hải quan khi làm thủ tục thông quan.
Các sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu để nghiên cứu, kiểm nghiệm phải được sử dụng đúng mục đích, không được phép đưa ra lưu thông trên thị trường.
b) Tổ chức, cá nhân nhận mỹ phẩm là quà biếu, quà tặng làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quan theo quy định. Tổng trị giá mỗi lần nhận không vượt quá định mức hàng hóa được miễn thuế theo quy định hiện hành.
Các mẫu mỹ phẩm nhập khẩu là quà biếu, quà tặng không được phép đưa ra lưu thông trên thị trường.
c) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu mỹ phẩm để trưng bày tại hội chợ, triển lãm và các trường hợp tạm nhập tái xuất khác phải làm thủ tục xin cấp giấy phép tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương theo quy định hiện hành.

Thủ tục nhập khẩu mặt hàng mỹ phẩm

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MẶT HÀNG MỸ PHẨM

1/ Căn cứ pháp lý:

Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ
Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định yề quản lý mỹ phẩm. Các sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực được phép nhập khẩu vào Việt Nam và được thay đổi sau khi công bố sản phẩm mỹ phẩm.

2/Hồ Sơ:

– Thực hiện theo Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm:

a) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này;

b) Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 bản chụp.
c) Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường họp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hoá mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 01 bản chụp.
d) Phiếu công bố mỹ phẩm nhập khẩu còn hiệu lực: 01 bản sao
e) Tờ khai trị giá: Người khai hải quan khai tờ khai trị giá theo mẫu, gửi đến Hệ thông dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc nộp cho cơ quan hải quan 02 bản chính (đôi với trường hợp khai trên tờ khai hải quan giây). Các trường hợp phải khai tờ khai trị giá và mẫu tờ khai trị giá thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
f) Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá, trong đó ghi rõ giá cung cấp theo hợp đồng uỷ thác không bao gồm thuế giá trị gia tăng (đối với trường hợp nhập khâu uỷ thác): nộp 01 bản chụp;

3/ Trình tự thực hiện:

– Doanh nghiệp khai báo và Cơ quan Hải quan tiếp nhận kiểm tra quyết định thông quan theo quy định .

4/ Cách thức thưc hiên:

– Khai báo qua hệ thông thông quan điện tử trên chương trình Vnaccs/Vcis và thực hiện các bước theo chỉ định của hệ thống.

5/Cơ quan thực hiện:

– Doanh nghiệp và cơ quan Hải quan và các cơ quan có liên quan.

6/ Thuế :

– Thuế XNK theo biểu thuế XNK hiện hành.
– Thuế VAT theo Luật Thuế.

– Mã HS tham khảo: 33043307

7/ Phí, lệ phí:

– Lê phí làm thủ tục Hải quan theo thông tư 172/2010/TT-BTC

8/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
– Theo thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

Mỹ phẩm nhập khẩu để nghiên cứu, kiểm nghiệm

Liên quan đến quy định về việc nhập khẩu mỹ phẩm không nhằm mục đích thương mại để  triển khai Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 04/11/2016 của Chính phủ, Cục Quản lý Dược-Bộ Y tế đã có văn bản trả lời Tổng cục Hải quan về việc này.

Theo đó, Cục Quản lý Dược hướng dẫn, các tổ chức, cá nhân nhập khẩu mỹ phẩm để nghiên cứu, kiểm nghiệm phải gửi đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm tới Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế, số lượng tối đa cho mỗi sản phẩm là 10 mẫu.

Đồng thời, đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm được làm thành 03 bản. Sau khi được phê duyệt, 02 bản được lưu tại Cục Quản lý Dược, 01 bản gửi đơn vị. Bản gửi đơn vị có đóng dấu “Bản gửi doanh nghiệp” để trình cơ quan Hải quan khi làm thủ tục thông quan.

Các sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu để nghiên cứu, kiểm nghiệm phải được sử dụng đúng mục đích, không được phép đưa ra lưu thông trên thị trường.

Cũng theo Cục Quản lý Dược, các tổ chức, cá nhân nhận mỹ phẩm là quà biếu, quà tặng thì làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quan theo quy định và tổng trị giá mỗi lần nhận không vượt quá định mức hàng hóa được miễn thuế theo quy định hiện hành.

Các mẫu mỹ phẩm nhập khẩu là quà biếu, quà tặng, không được phép đưa ra lưu thông trên thị trường.

Riêng trường hợp các tổ chức, cá nhân nhập khẩu mỹ phẩm để trưng bày tại hội chợ, triển lãm và các trường hợp tạm nhập – tái xuất khác phải làm thủ tục xin cấp giấy phép tạm nhập- tái xuất của Bộ Công Thương theo quy định hiện hành.

Theo Cục Quản lý Dược, việc nhập khẩu mỹ phẩm không nhằm mục đích thương mại như hàng quà biếu, hàng mẫu đã được quy định tại Khoản 2 Điều 35 Thông tư số 06/2011/TT- BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.

Hồ sơ gồm:

– 3 bản đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm (theo mẫu)

– Bản sao y chứng thực đăng ký kinh doanh của công ty

Thời gian thực hiện: 10 – 15 ngày làm việc

Hiệu lực: Theo từng lần xin công văn

Trên đây là các quy định và trình tự xin công văn nhập khẩu hàng mỹ phẩm dành cho các doanh nghiệp. Thủ tục dễ làm nhưng giấy tờ công bố sẽ gây khó khăn cho bạn. Liên hệ ngay với dịch vụ công bố mỹ phẩm của Thiên Di, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn hoàn thành mọi thủ tục nhanh nhất.