Dịch vụ Đăng ký bảo hộ tên thương mại uy tín tại Thiên Di

Dịch vụ Đăng ký bảo hộ tên thương mại uy tín tại Thiên Di

Đăng ký bảo hộ tên thương mại

Tên thương mại là tài sản mà mọi doanh nghiệp đều có trong quá trình kinh doanh của mình. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng ý thức được lợi ích của việc đăng ký bảo hộ tên thương mại. Chính vì vậy, nhiều tranh chấp phát sinh đến đối tượng này gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu tên thương mại là gì và các vấn đề liên quan đến thủ tục này.

1. Tên thương mại là gì?

Theo khoản 21 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Khu vực kinh doanh là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng.

Sử dụng tên thương mại là việc thực hiện hành vi nhằm mục đích thương mại bằng cách dùng tên thương mại để xưng danh trong các hoạt động kinh doanh, thể hiện tên thương mại trong các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, sản phẩm, hàng hoá, bao bì hàng hoá và phương tiện cung cấp dịch vụ, quảng cáo.

Lưu ý: Chủ sở hữu tên thương mại phải là tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên thương mại đó trong hoạt động kinh doanh.

đăng ký bảo hộ tên thương mại

2. Điều kiện bảo hộ tên thương mại

Căn cứ Điều 76 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộ là phải có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Tên thương mại có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các quy định như sau:

- Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng;

- Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh;

- Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.

Lưu ý: Tên thương mại mặc dù là đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp nhưng không được bảo hộ dưới hình thức cấp văn bằng. Tên thương mại không cần phải tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ mà được công nhận thông qua việc sử dụng trong hoạt động kinh doanh.

Theo Điều 77 Luật sở hữu trí tuệ 2005, đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại bao gồm:

- Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

- Chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh.

3. Phân biệt tên thương mại với nhãn hiệu

Tên thương mại và nhãn hiệu đều có yếu tố thể hiện là các từ ngữ nên rất dễ nhầm lẫn. Do vậy, cần phân biệt theo các tiêu chí sau đây:

Tiêu chí

Nhãn hiệu

Tên thương mại

Dấu hiệu nhận biết

- Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó

- Được thể hiện bằng một hay nhiều màu sắc

Chỉ thể hiện dưới dạng từ ngữ và không được bảo hộ màu sắc, hình ảnh

Căn cứ bảo hộ

Đăng ký đối với nhãn hiệu thông thường.

Không đăng ký đối với nhãn hiệu nổi tiếng

Được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu với cơ quan có thẩm quyền là Cục Sở hữu trí tuệ

Không phải đăng ký bảo hộ. Được công nhận thông qua việc sử dụng tên trong hoạt động kinh doanh.

Phạm vi bảo hộ

Trong phạm vi quốc gia và cả các quốc gia khác

Lĩnh vực và khu vực kinh doanh

Thời hạn bảo hộ

Được bảo hộ trong thời gian 10 năm và được phép gia hạn

Không xác định thời hạn bảo hộ

Số lượng

Mỗi cá nhân, tổ chức có thể đăng ký nhiều nhãn hiệu

Mỗi chủ thể sản xuất kinh doanh chỉ có một tên thương mại duy nhất

Ý Nghĩa

Phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau

Phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh

Chuyển giao

Được chuyển nhượng thông qua hợp đồng chuyển nhượng

Chỉ được chuyển giao kèm theo việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở sản xuất kinh doanh.

 Tóm lại, việc bảo hộ tên thương mại không phải đăng ký mà thông qua quá trình sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Tên thương mại cũng không xác định được thời hạn bảo hộ.

4. Ví dụ về tên thương mại

Khoản 21 Điều 14 Luật SHTT quy định: “Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.”

Tên thương mại có thể là tên đầy đủ theo đăng ký kinh doanh, có thể là tên gọi ngắn gọn hoặc tên viết tắt hoặc là một tên khác với tên đăng ký kinh doanh.

Ví dụ:

- Tên đầy đủ: Công ty TNHH Thủy Hưng Phát, Công ty thương mại tổng hợp Sơn Anh, Công ty gốm sứ Minh Long…

- Tên viết tắt : VIETTINBANK, AGRIBANK, VINATEX, VINACONEX…

5. Thời hạn bảo hộ tên thương mại

Theo quy định tại Điều 93 Luật sở hữu trí tuệ thì tên thương mại có thời hạn bảo hộ không bị giới hạn, tức là đến khi tên thương mại này sử dụng không còn hợp pháp nữa.

Để đảm bảo khả năng phân biệt, doanh nghiệp phải rà soát tên thương mại của các doanh nghiệp khác hoạt động trong cùng lĩnh vực, cùng thị trường để tránh tên thương mại của mình trùng hoặc có dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn với các tên thương mại đã có.

6. Thủ tục đăng ký bảo hộ tên thương mại

Về cơ bản, thủ tục đăng ký bảo hộ tên thương mại tương tự với thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền. Cụ thể bạn cần chuẩn bị:

 • Đơn đăng ký bao hộ tên thương mại
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tên thương mại
 • Giấy tờ chứng minh tính sở hữu đối với tên thương mại muốn đăng ký

Cần lưu ý một số yếu tố khi đăng ký bảo hộ tên thương mại như sau:

 • Không phải bất cứ tên nào cũng đăng ký làm tên thương mại thành công được, cần đáp ứng một số yêu cầu như: là tập hợp chữ cái, số (hoặc cả hai) nhưng phải phát âm được; phai chứa thành phần tên riêng; k được gây nhầm lẫn với các tên thương mại đã được bảo hộ trước; không được trùng với tên các tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan công lập..
 • Mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại.

Liên hệ tư vấn :0981317075

7. Quy trình đăng ký tên thương mại tại Cục Sở hữu trí tuệ

Để người nộp đơn hiểu hơn các quy định liên quan đến thủ tục bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam (hay nói theo đúng quy định của pháp luật là thủ tục đăng ký nhãn hiệu). Tuy nhiên, tại bài viết này Thiên Di xin được tiếp cận theo tiêu đề “Thủ tục bảo hộ thương hiệu” như trên thực tế rất nhiều người vẫn hay tiếp cận với cách gọi thân quen này.

Trước khi nộp đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu, người nộp đơn có thể tiến hành tra cứu trên dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ và Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới để đánh giá khả năng cấp văn bằng bảo hộ cho thương hiệu (nhãn hiệu) cần đăng ký.

Sau khi tra cứu đánh giá thương hiệu có khả năng cấp Văn bằng bảo hộ, người nộp đơn tiến hành đăng ký bảo hộ thương hiệu theo các bước như sau:

Bước 1: Nộp đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ

Người nộp đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu có thể nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng và Hồ Chí Minh.

Sau khi nộp đơn đăng ký thương hiệu Cục sẽ cấp số nhận đơn và đồng thời ghi nhận ngày nộp đơn của thương hiệu, đây cơ sở pháp lý quan trọng nhất để xác định đơn hợp lệ và ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu, chủ đơn sẽ theo dõi tiến trình đơn thông qua số đơn và ngày nộp đơn cho đến khi thương hiệu được cấp văn bằng bảo hộ.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu

Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định đơn và ra thông báo kết quả xét nghiệm đơn hợp lệ hình thức trong thời gian từ 01 đến 02 tháng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo xét nghiệm hình thức của đơn. Xét nghiệm hình thức của đơn đảm bảo đơn đã được khai đúng, xác định đúng nhóm đăng ký bảo hộ, tư cách pháp lý của chủ đơn. Xét nghiệm hình thức chưa là cơ sở xác định thương hiệu được cấp văn bằng bảo hộ.

Bước 3: Cục Sở hữu trí tuệ công bố đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu trên Công báo của Cục Sở hữu trí tuệ

Trong vòng 02 tháng kể từ ngày có thông báo kết quả xét nghiệm đơn hợp lệ hình thức Cục Sở hữu trí tuệ phải thực hiện thủ tục công bố đơn đăng ký thương hiệu trên Công báo của Cục Sở hữu trí tuệ

Bước 4: Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung đơn bảo hộ thương hiệu

Mục đích của việc thẩm định nội dung đơn là đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ tương ứng. Thời gian thẩm định nội dung của thương hiệu: 09-12 tháng.

Nếu trong quá trình thẩm định nội dung đơn, người nộp đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành việc sửa chữa đơn, bổ sung tài liệu hoặc giải trình thì thời hạn thẩm định nội dung được kéo dài thêm tương ứng với thời hạn dành cho người nộp đơn thực hiện các công việc đó.

Bước 5: Thông báo kết quả xét nghiệm nội dung cấp hoặc không cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu

Trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp, chủ đơn thực hiện đóng phí cấp văn bằng trong thời hạn khoảng 02 tháng sẽ được nhận văn bằng bảo hộ thương hiệu.

Trường hợp đơn bị từ chối cấp bằng, chủ đơn xem xét nếu chưa thấy thỏa đáng làm thủ tục phúc đáp với Cục Sở hữu trí tuệ để trao đổi khả năng cấp bằng của mình.

8. Hồ sơ đăng ký bảo hộ tên thương mại

Như đã nói chúng ta có thể đăng ký bảo hộ tên thương mại dưới dạng nhãn hiệu độc quyền. Vì vây, mọi vấn đề liên quan đến điều kiện bảo hộ, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết hồ sơ đều thực hiện theo quy định về đăng ký nhãn hiệu. Cụ thể bạn sẽ chuẩn bị hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (theo mẫu)
 • Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký bảo hộ
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền (nếu bạn ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp thay).
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

9. Phạm vi bảo hộ đối với tên thương mại

Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng hợp pháp tên thương mại đó tương ứng với Khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ.

Chủ sở hữu được sử dụng tên thương mại để xưng danh trong các hoạt động kinh doanh, thể hiện tên thương mại trong các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, sản phẩm, hàng hoá, bao bì hàng hoá và phương tiện cung cấp dịch vụ, quảng cáo.

10. Các trường hợp không được bảo hộ tên thương mại

Các trường hợp không được bảo hộ tên thương mại bao gồm: Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh thì không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại.

11. Tra cứu tên thương mại được bảo hộ

Quý khách hàng tra cứu tên thương mại tại: http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php

12. Dịch vụ bảo hộ tên thương hiệu của Thiên Di

 • Tư vấn về việc lựa chọn và bảo hộ tên thương mại;
 • Tư vấn về các vấn đề khác có liên quan như: vấn đề chủ sở hữu, vấn đề cho phép sử dụng tên thương mại, bảo vệ tên thương mại…
 • Tư vấn các vấn đề khi xảy ra tranh chấp liên quan đến việc sử dụng tên thương mại;
 • Thực hiện các thủ tục đăng ký tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Đại diện cho quý khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

12.1. Lý do nên lựa chọn dịch vụ của Thiên Di:

”Nhiệt tình hỗ trợ khách hàng kịp thời trong mọi tình huống.”

- Gồm các chuyên gia, các nhân viên được đào tạo chính quy, chuyên môn giỏi, kinh nghiệm.

- Luôn được cập nhật các quy định/quy chế mới, thường xuyên tham gia các khóa đào tạo bài bản để nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc.

- Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

- Nhiệt tình hỗ trợ khách hàng kịp thời trong mọi tình huống.

- Luôn trau dồi bản thân, chuyên môn hướng tới sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.

12.2. Đội ngũ nhân sự

Tiềm lực nhân sự là chìa khóa thành công của mỗi doanh nghiệp. Do đó, Thiên Di luôn chú trọng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp, nghiêm túc và luôn thân thiện với khách hàng – đó là kim chỉ nam cho sự thành công của chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Thiên Di cung cấp đăng ký bảo hộ tên thương mại, đăng ký sản phẩm độc quyền, đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đăng ký quyền tác giả... tại Việt Nam, Hiện nay chúng tôi cung cấp dịch vụ này trên hầu hết các tỉnh thành trong cả Nước, hoàn tất hồ sơ, thủ tục công bố mỹ phẩm, đại diện khách hàng nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm cho cơ quan nhà Nước, vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính.

Hãy liên hệ ngay tới Công ty Thiên Di để có được giải pháp tối ưu và tiết kiệm chi phí.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TMDV THIÊN DI

Địa chỉ: Số 60 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0981317075

Điện thoại028.6293 9377

Email: info@luatthiendi.com