Kinh doanh nhà hàng có bắt buộc phải có giấy chứng nhận VSATTP?

Kinh doanh nhà hàng có bắt buộc phải có giấy chứng nhận VSATTP?

Kinh doanh nhà hàng có bắt buộc phải có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm?

Kinh doanh nhà hàng là lĩnh vực khá được quan tâm do nhu cầu ăn uống hiện nay ngày càng cao. Nhưng có phải mọi trường hợp đều bắt buộc có Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm?

1. Cơ sở kinh doanh thực phẩm nào cần phải có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm?

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hay còn được gọi là Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Căn cứ theo Điều 11, Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động, trừ những trường hợp sau đây:

- Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

- Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;

- Sơ chế nhỏ lẻ;

- Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;

- Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;

- Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;

- Nhà hàng trong khách sạn;

- Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;

- Kinh doanh thức ăn đường phố;

- Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

=> Theo đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thực phẩm trừ các trường hợp trên cần phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Đối với kinh doanh nhà hàng, chỉ trừ trường hợp là nhà hàng trong khách sạn, tất cả các nhà hàng kinh doanh ăn uống khác đều phải xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

2. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho nhà hàng

Căn cứ tại Điều 36 Luật an toàn thực phẩm 2010 và Khoản 3 Điều 2 Nghị định 155/2018/NĐ-CP, hồ sơ, trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận thực hiện như sau:

Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm Nghị định 155/2018/NĐ-CP);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;

- Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

Trình tự, thủ tục:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Căn cứ theo quy định tại Điều 35 Luật an toàn thực phẩm 2010: Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Đối với kinh doanh nhà hàng thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế thì sẽ do Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận.

Như vậy, kinh doanh nhà hàng ăn uống mà không phải nhà hàng trong khách sạn thì cần phải xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Chủ cơ sở kinh doanh nhà hàng làm hồ sơ, thủ tục nộp cho cơ quan có thẩm quyền để được cấp Giấy chứng nhận.

Quý khách hàng đang gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị thủ tục hồ sơ, hay chưa nắm rõ các quy định pháp luật, thủ tục liên quan, cần có dịch vụ tư vấn xử lý hỗ trợ. Thì vui lòng liên hệ ngay với Thiên Di theo số hotline: 0981 317 075 - 0868 083 683 để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất nhé.