Mức phạt chậm thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

Mức phạt chậm thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

Mức phạt chậm thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

Xử phạt khi chậm thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là việc xử phạt khi để doanh nghiệp để xảy ra việc chậm thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, khi có sự thay đổi. Thanh tra sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố là đơn vị có chức năng và quyền hạn xử phạt các hành vi này. Vậy, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh bao gồm những hành vi nào?Hãy cùng Thiên Di tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau đây.

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ quy định tại:

  • Điều 44 – Nghị định số 122/2021/ND-CP,
  • Điều 45 – Nghị định số 122/2021/ND-CP
  • 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì?

Theo khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp sau khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã hợp lệ.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không có thời hạn sử dụng mà phụ thuộc vào sự tồn tại của doanh nghiệp và quyết định của doanh nghiệp.

3. Quy định của pháp luật liên quan đến cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 27 Luật Doanh nghiệp.

1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

b) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật này;

c) Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

d) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

=>> XEM THÊM:  Lưu ý khi thay đổi đăng ký kinh doanh

4. Các trường hợp phải thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp không thay đổi.

- Đăng ký đổi tên doanh nghiệp. Việc thay đổi tên doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

- Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

- Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

- Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp

- Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

- Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

- Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết

=>> XEM THÊM:  Những trường hợp không được thay đổi đăng ký kinh doanh

5. Mức phạt chậm thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

Việc có những sự thay đổi trên thực tế dẫn đến doanh nghiệp phải thay đổi đăng ký kinh doanh là việc diễn ra thường xuyên hiện nay. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng nắm được quy định của pháp luật liên quan đến nội dung này. quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, quy định về vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể:

“1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 11 đến 30 ngày.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi các nội dụng Giấy chứng nhận doanh nghiệp theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.”

Bên cạnh đó, quy định tại Điều 45 – Nghị định số 122/2021/ND-CP, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, quy định về vi phạm quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể:

“1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.”

6. Quy trình thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh?

Thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được thực hiện theo các bước như sau:

6.1. Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật

Thiên Di sẽ giúp Doanh nghiệp sẽ soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo nội dung đã được chúng tôi hướng dẫn cụ thể trong bài viết.

6.2. Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh tới Cơ quan đăng ký

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được doanh nghiệp hoặc tổ chức được doanh nghiệp ủy quyền nộp tới Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính theo hình thức nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

6.3. Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký thay đổi từ Cơ quan đăng ký

Trong quá trình thẩm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ được chấp nhận hợp, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ghi nhận nội dung thay đổi theo yêu cầu của doanh nghiệp trên giấy phép kinh doanh mới.

Trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản lý do từ chối để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung.

6.4. Bước 4: Thông báo nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh lên Cổng thông tin quốc gia

Sau khi hoàn thành việc thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần công bố nội dung thay đổi trên công thông tin quốc gia theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp.

6.5. Bước 5: Thực hiện các công việc khác sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Phụ thuộc vào từng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp sẽ phải thực hiện các công việc sau khi thay đổi như đổi tên công ty sẽ liên quan đến đổi dấu công ty.

7. Quy trình thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh tại Thiên Di

- Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở, thay đổi vốn điều lệ

- Tư vấn điều kiện, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi người đại diện theo pháp luật.

-Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, chuyển nhượng vốn, thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn trong công ty.

- Tư vấn các thủ tục sau thay đổi đăng ký kinh doanh;

- Tư vấn đăng ký tài khoản của doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Hướng dẫn khách hàng viết hóa đơn, thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành.

- Xác nhận nghĩa vụ thuế khi thay đổi trụ sở khác quận, khác tỉnh….

8. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Thiên Di

  • Được hỗ trợ, tư vấn một cách tận tình bởi các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm.
  • Chúng tôi sẽ phân tích rõ ràng cho doanh nghiệp cần thay đổi những gì để đem lại hiệu quả nhất cho định hướng doanh nghiệp.
  • Gói dịch vụ của Thiên Di đa dạng, doanh nghiệp muốn thay đổi bất cứ nội dung gì chúng tôi đều có thể hỗ trợ được.
  • Chúng tôi sẽ đại diện hoàn toàn cho doanh nghiệp, quý khách chỉ cần gặp chúng tôi 1 lần, mọi công việc khác thì chúng tôi sẽ hoàn thành.
  • Mức phí mà chúng tôi đưa ra là vô cùng cạnh tranh.
  • Quá trình thực hiện nhanh chóng, hoàn thiện hồ sơ kịp thời cho doanh nghiệp.

Liên hệ ngày hotline: 0981317075 để được hỗ trợ tư vấn

9. Vì sao chọn dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Thiên Di

- Chúng tôi đã đăng ký thành công cho hơn 3.000 doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức

- Giúp Khách Hàng tiết kiệm thời gian từ 1-2 tháng để tập trung vào công tác chuyên môn

- ”Nhiệt tình hỗ trợ khách hàng kịp thời trong mọi tình huống.”

- Gồm các chuyên gia, các nhân viên được đào tạo chính quy, chuyên môn giỏi, kinh nghiệm.

- Luôn được cập nhật các quy định/quy chế mới, thường xuyên tham gia các khóa đào tạo bài bản để nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc.

- Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

- Luôn trau dồi bản thân, chuyên môn hướng tới sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.

Đội ngũ nhân sự

Tiềm lực nhân sự là chìa khóa thành công của mỗi doanh nghiệp. Do đó, Thiên Di luôn chú trọng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp, nghiêm túc và luôn thân thiện với khách hàng – đó là kim chỉ nam cho sự thành công của chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Thiên Di cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh, Dịch vụ đăng ký kinh doanh, ... tại Việt Nam. Hiện nay chúng tôi cung cấp dịch vụ này trên hầu hết các tỉnh thành trong cả Nước, hoàn tất hồ sơ, thủ tục đăng ký, đại diện khách hàng nộp hồ sơ cho cơ quan nhà Nước, vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính.

Hãy liên hệ ngay tới Công ty Thiên Di để có được giải pháp tối ưu và tiết kiệm chi phí.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TMDV THIÊN DI

Địa chỉ: Số 60 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0981317075

Điện thoại: 028.6293 9377

Email: info@luatthiendi.com