Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền

Đăng ký thương hiệu độc quyền là thủ tục vô cùng quan trọng để xác lập quyền sở hữu với nhãn hiệu, thương hiệu đối với sản phẩm dịch vụ kinh doanh. Để tránh đánh rơi thương hiệu của mình vào tay đối thủ thì sau khi thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh thì chúng ta cần tiến hành đăng ký nhãn hiệu độc quyền. Việc đăng ký thương hiệu độc quyền, đăng ký nhãn hiệu của tổ chức/cá nhân ngày càng trên phổ biến và cấp thiết. Cách đăng ký thương hiệu độc quyền ra sao? Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu? Chúng ta cần tìm hiểu gì để có thể tiến hành thủ tục đăng ký độc quyền thương hiệu đúng quy định của pháp luật?

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các cá nhân, tổ chức khác nhau, mỗi hàng hóa, dịch vụ đều phải đăng ký nhãn hiệu, chúng có thể là từ ngữ, hình ảnh hay cả hai kết hợp với màu sắc để trở thành nhãn hiệu độc quyền.

Nhãn hiệu khác với thương hiệu: đây là thuật ngữ để chung nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ, chúng có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Nhãn hiệu được coi là tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.

XEM NGAY: Đăng ký bảo hộ thương hiệu là gì?

1. Những ai được đăng ký nhãn hiệu độc quyền? Tại điều 789 luật dân sự được cụ thể như sau

 • Cá nhân, pháp nhân những chủ thể khác tiền hành hoạt động sản xuất, dịch vụ hợp pháp có quyền nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản phẩm, dịch vụ do chính họ sản xuất hoặc sẽ sản xuất.
 • Cá nhân, pháp nhân hay các chủ thể khác tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, hàng hóa cho sản phẩm do mình đưa ra thị trường, nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm tương ứng và không phải đổi việc nộp đơn nói trên.
 • Đối với nhãn hiệu tập thể, quyền nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ thuộc về cá nhân, pháp nhân đại diện cho cá nhân, pháp nhân.
 • Quyền nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa đã nộp, có thể được chuyển giao như đối với sáng chế giải pháp hữu ích hay kiểu dáng công nghiệp.

2. Quy trình đăng ký thương hiệu độc quyền

Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu sơ bộ trước khi đăng ký

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền và theo dõi kết quả tại Cục Sở hữu trí tuệ

Bước 4: Nhận kết quả đăng ký nhãn hiệu

3. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

 • 02 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là tổ chức)'
 • Bản sao công chứng Giấy Chứng minh nhân dân của chủ sở hữu nhãn hiệu (nếu là cá nhân)
 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (theo mẫu).
 • File mềm (định dạng JPEG) mẫu nhãn hiệu độc quyền cần đăng ký
 • Những giấy tờ xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp trong trường hợp người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác.
 • Giấy tờ chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.
 • Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho Thiên Di

4. Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền chi tiết các bước

A. TRA CỨU KHẢ NĂNG ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN (%, 02-03 ngày làm việc)

1. Tra cứu sơ bộ cho 05 Nhãn hiệu đầu tiên

Lệ phí nhà nước: Miễn phí

Phí dịch vụ: Miễn phí

Hồ sơ, giấy tờ cần chuẩn bị: Gửi thông tin về Nhãn hiệu và Nhóm sản phẩm/dịch vụ để tra cứu sơ bộ

2. Tra cứu chuyên sâu (chỉ có dữ liệu tra cứu), cho 1 nhãn hiệu cho 1 nhóm đầu tiên)

Sau khi tra cứu sơ bộ, nếu có khả năng thì mới tiến hành tra cứu chuyên sâu (Thẩm định viên Cục SHTT sẽ tiến hành tra cứu)

Phí dịch vụ cho nhóm đầu tiên: 700.000 đ

Phí dịch vụ cho mỗi nhóm tiếp theo, từ nhóm thứ 2 trở đi: 400.000 đ

Xem ngay: Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả

B. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYÈN (24-26 tháng, kể từ ngày nộp đơn)

1. Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền

 • Phí dịch vụ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu từ nhóm thứ 2 trở đi
 • Lệ phí nhà nước: 730.000 đ
 • Phí dịch vụ: 1.000.000 đ
 • Phí dịch vụ cho mỗi sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi
 • Lệ phí nhà nước: 150.000 đ
 • Phí dịch vụ: Miễn phí

2. Nộp đơn đăng ký thương hiệu độc quyền qua đại diện

(đã bao gồm công bố đơn và thẩm định nội dung, phí cấp văn bằng) cho 1 nhóm đầu tiên

Ưu điểm:

- Ít thủ tục, giấy tờ;

- Nhanh chóng;

- Đảm bảo xử lý đúng hạn khi có Thông báo của Cục SHTT (Nhiều TH Cục gửi về cho KH nhưng KH không có tại trụ sở chính, không nhận được Thông báo dẫn đến đơn bị từ chối);

- Theo dõi, tiếp nhận thông tin cho đến khi cấp Văn bằng bảo hộ;

- Nam Việt Luật soạn thảo và hướng dẫn ký, đóng dấu giấy ủy quyền (bản gốc có thể bổ sung sau);

Lệ phí nhà nước: 1.000.000 đ

Phí dịch vụ: 3.360.000 đ

C.THỦ TỤC TRẢ LỜI TỪ CHỐI ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

1. Trả lời từ chối ở giai đoạn hình thức: Tùy thuộc vào nội dung dự định từ chối

Lệ phí nhà nước: Từ 160.000 đ

Phí dịch vụ: Từ 2.000.000 đ

2. Trả lời từ chối ở giai đoạn nội dung: Tùy nội dung dự định từ chối

Lệ phí nhà nước: Từ 160.000 đ

Phí dịch vụ: Từ 3.500.000 đ

D. GIA HẠN HIỆU LỰC VĂN BẰNG (03-05 tháng): Nộp kèm văn bằng gốc

1. Gia hạn 1 văn bằng cho 1 nhóm đầu tiên

Lệ phí nhà nước: 1.200.000 đ

Phí dịch vụ: 2.000.000 đ

2. Gia hạn cho mỗi nhóm tiếp theo, từ nhóm thứ 2 trở đi

Lệ phí nhà nước: 800.000 đ

Phí dịch vụ: 200.000 đ

E. SỬA ĐỔI ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN ( 03-05 tháng)

1. Sửa đổi đơn nhãn hiệu, cho mỗi nội dung sửa đổi

- Nộp kèm ĐKKD cũ + mới (bản công chứng)

Lệ phí nhà nước: 280.000 đ

Phí dịch vụ: 1.000.000 đ

2. Sửa đổi Văn bằng đã cấp (tên và/hoặc địa chỉ của chủ đơn), cho mỗi nội dung sửa đổi

- Nộp kèm ĐKKD cũ + mới (bản công chứng)

- Nộp kèm Văn bằng gốc.

Lệ phí nhà nước: 400.000 đ

Phí dịch vụ: 1.000.000 đ

F. CHUYỂN NHƯỢNG ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN (05-07 tháng)

1. Chuyển nhượng đơn đăng ký

Lệ phí nhà nước: 280.000 đ

Phí dịch vụ: 2.500.000 đ

2. Chuyển nhượng Văn bằng

- Nộp kèm Văn bằng gốc;

- Hợp đồng chuyển nhượng.

Lệ phí nhà nước: 650.000 đ

Phí dịch vụ: 3.000.000 đ

3. Soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng (theo yêu cầu)

Lệ phí nhà nước: Miễn phí

Phí dịch vụ: 5.000.000 đ +

Lưu ý: Chi phí nêu trên không bao gồm V.A.T, phí trả lời từ chối, phí trả lời phản đối của bên thứ ba và các chi phí phát sinh khác (nếu có).

Tìm hiểu thêm: Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

5. Thời gian xem xét đơn đăng ký thương hiệu độc quyền:

 • Thẩm định hình thức: Đánh giá tính chất hợp lệ của đơn theo yêu cầu về hình thức đối tượng loại trừ, quyền nộp đơn để đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không, sẽ mất thời gian 1 -2 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 • Công bố đơn hợp lệ: Khi đơn được chấp nhận tức là đã hợp lệ được công bố trên thông báo SHCN trong thời gian 2-3 tháng kể từ ngày chấp nhận, nội dụng công bố liên quan tới mẫu nhãn hiệu, danh ục hàng hóa và dịch vụ kèm theo.
 • Thẩm định nội dung: Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công bố là hợp lệ thì sẽ phải thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, thời hạn thẩm định nội dung đơn sẽ từ 15-18 tháng kể từ ngày công bố đơn.

6. Dịch vụ của Thiên Di bao gồm

 • Tư vấn cho quý Khách quy định của pháp luật hiện hành về Sở hữu trí tuệ và chi tiết về thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các loại giấy tờ liên quan.
 • Tư vấn sửa đổi, bổ sung các tài liệu không chính xác để đáp ứng được yêu cầu của pháp luật hiện hành.
 • Soạn hồ sơ đầy đủ và hợp lệ phục vụ cho việc thực hiện thủ tục;
 • Đại diện cho quý Khách thực hiện thủ tục tại Cục Bản quyền tác giả;
 • Theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ.
 • Thay mặt quý Khách nhận kết quả và bàn giao lại cho quý Khách.

7. Lý do nên lựa chọn dịch vụ của Thiên Di

”Nhiệt tình hỗ trợ khách hàng kịp thời trong mọi tình huống.”

- Gồm các chuyên gia, các nhân viên được đào tạo chính quy, chuyên môn giỏi, kinh nghiệm.

- Luôn được cập nhật các quy định/quy chế mới, thường xuyên tham gia các khóa đào tạo bài bản để nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc.

- Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

- Nhiệt tình hỗ trợ khách hàng kịp thời trong mọi tình huống.

- Luôn trau dồi bản thân, chuyên môn hướng tới sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.

8. Đội ngũ nhân sự

Tiềm lực nhân sự là chìa khóa thành công của mỗi doanh nghiệp. Do đó, Thiên Di luôn chú trọng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp, nghiêm túc và luôn thân thiện với khách hàng – đó là kim chỉ nam cho sự thành công của chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Thiên Di cung cấp dịch vụ công bố mỹ phẩm, đăng ký bảo hộ logocông bố mỹ phẩm nhập khẩucông bố lưu hành mỹ phẩm,...tại Việt Nam, Hiện nay chúng tôi cung cấp dịch vụ này trên hầu hết các tỉnh thành trong cả Nước, hoàn tất hồ sơ, thủ tục đại diện khách hàng nộp hồ sơ cho cơ quan nhà Nước, vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính.

Hãy liên hệ ngay tới Công ty Thiên Di để có được giải pháp tối ưu và tiết kiệm chi phí. Chi tiết liên hệ:  0982020789 – Email: info@luatthiendi.com

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TMDV THIÊN DI

Địa chỉ: Số 60 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0982020789

Điện thoại: 028.6293 9377

Email: info@luatthiendi.com

Websiteluatthiendi.com