Đăng ký danh mục/lưu hành thức ăn chăn nuôi là điều bắt buộc đối với tất cả các nhà sản xuất hay kinh doanh trước khi đưa sản phẩm ra ngoài thị trường nhằm đảm bảo an toàn cho sản phẩm lẫn chất lượng. Ngoài ra giúp cho việc kinh doanh của quý khách được thuận lợi hơn, phát triển hơn và được tin cậy nhiều hơn.

I. Điều kiện đăng kí lưu hành

Thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

– Thức ăn chăn nuôi chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: phải công bố tiêu chuẩn áp dụng và có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

– Thức ăn chăn nuôi đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: ngoài đáp ứng các quy định nêu ở trên, phải hoàn thiện công bố hợp quy theo quy định.

– Phải có kết quả khảo nghiệm trên vật nuôi:

Đối với thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh: kết quả khảo nghiệm do Hội đồng cấp cơ sở đánh giá (tổ chức, cá nhân tự tiến hành việc khảo nghiệm và đánh giá kết quả khảo nghiệm theo quy trình khảo nghiệm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành);

Đối với thức ăn chăn nuôi mới: kết quả khảo nghiệm do Hội đồng khoa học chuyên ngành được Tổng cục Thủy sản hoặc Cục Chăn nuôi thành lập đánh giá.

Sản phẩm thức ăn chăn nuôi hiện nay chưa có quy chuẩn kĩ thuật, vì vậy, Quý khách cần thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng.

II. Thành phần hố sơ

– Đơn đăng ký thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao chứng thực, chỉ nộp lần đầu);

– Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng (bản chính hoặc bản sao chụp có xác nhận của nhà sản xuất);

– Phiếu kết quả thử nghiệm (bản chính hoặc bản sao chứng thực) các chỉ tiêu chất lượng và vệ sinh an toàn của sản phẩm trong tiêu chuẩn công bố áp dụng hoặc trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng được cấp bởi các phòng thử nghiệm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định hoặc thừa nhận (đối với các chỉ tiêu công bố chưa có phương pháp thử được chỉ định). Kết quả khảo nghiệm đối với thức ăn chăn nuôi hỗn hợp hoàn chỉnh. Bản tiếp nhận công bố hợp chuẩn hoặc tiếp nhận công bố hợp quy theo quy định của pháp luật hoặc quyết định công nhận thức ăn chăn nuôi mới.

– Mẫu nhãn của sản phẩm (có đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất).

III. Những công việc mà Thiên Di thực hiện

Khách hàng làm Thủ tục Công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại Thiên Di sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:

1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động đăng kí lưu hành sản phẩm như

– Tư vấn những quy định của pháp luật về việc đăng kí lưu hành thức ăn chăn nuôi;

– Tư vấn thủ tục đăng kí lưu hành thức ăn chăn nuôi;

– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn cho việc đăng kí lưu hành thức ăn chăn nuôi;

– Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

2. Đại diện hoàn tất các Thủ tục đăng kí lưu hành thức ăn chăn nuôi cho khách hàng, cụ thể

– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Thiên Di sẽ tiến hành soạn hồ sơ đăng kí lưu hành thức ăn chăn nuôi cho khách hàng;

– Đại diện trên cơ quan nhà nước đăng kí lưu hành thức ăn chăn nuôi cho khách hàng

– Đại diện nhận kết quả là quyết định công nhận thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam cho khách hàng

– Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có)