Thiên Di cam kết cung cấp dịch vụ Công bố phụ gia thực phẩm nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm chị phí

Phụ gia thực phẩm là một chất chủ ý bổ sung vào thực phẩm để giải quyết mục đích công nghệ trong sản xuất, chế biến, bao gói, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, nhằm cải thiện kết cấu hoặc đặc tính kỹ thuật của thực phẩm đó. Phụ gia thực phẩm tồn tại trong thực phẩm với một giới hạn tối đa cho phép đã được quy định.

Các tổ chức, cá nhân chỉ được phép sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh tại thị trường Việt Nam các phụ gia thực phẩm trong “danh mục” và phải được công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tại Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm – Bộ Y tế việt Nam và phải được sự phê duyệt của Cục mới được sản xuất hay nhập khẩu và bán trên thị trường..

1. Hồ sơ công bố chất lượng phụ gia thực phẩm.

Đối với sản phẩm nhập khẩu

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nhập khẩu (2 bản công chứng).

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm(free sales certificate).

– Giấy phép CA (Certyficate Of Analysis) – Bản phân tích thành phần của nhà sản xuất hoặc phiếu kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu liên quan) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ.

– Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân).

– 03 mẫu nhãn sản phẩm.

Đối với sản phẩm sản xuất trong nước

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty đưa sản phẩm ra thị trường (2 bản công chứng).

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (2 bản sao y công chứng).

– Mẫu sản phẩm hoặc phiếu kết quả kiểm định sản phẩm

– Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân).

– 03 mẫu nhãn sản phẩm.

Đối với thực phẩm chiếu xạ, thực phẩm biến đổi gen, sản phẩm công nghệ mới hoặc trong thành phần có chứa nguyên liệu có nguồn góc biến đổi gen, chiếu xạ trong hồ sơ công bố phải có bản sao giấy chứng nhận an toàn sinh học, an toàn chiếu xạ và thuyết minh quy trình sản xuất.

2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

– Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm – Bộ Y tế việt Nam

3. Thời gian giải quyết.

– Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hoàn chỉnh.

– Thời hạn hiệu lực của phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm.

DỊCH VỤ CÔNG BỐ PHỤ GIA THỰC PHẨM CỦA THIÊN DI

Thiên Di hỗ trợ tư vấn cho Quý khách hàng về thủ tục công bố phụ gia thực phẩm. Liên quan tới thủ tục này, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

1. Thiết lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn

– Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm

– Kiểm nghiệm sản phẩm (nếu có)

– Bản Quyết định áp dụng tiêu chuẩn sản phẩm

– Bản Tiêu chuẩn cơ sở

– Nhãn sản phẩm hoặc dự thảo nhãn sản phẩm

Công bố phụ gia thực phẩm

2. Tiến hành Công bố tiêu chuẩn sản phẩm:

– Đại diện Doanh nghiệp nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tại Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan tới việc công bố phụ gia thực phẩm.

– Theo dõi quy trình thẩm định hồ sơ, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xin cấp phép.

– Nhận Giấy chứng nhận và hồ sơ đã được xác nhận gửi cho khách hàng.

Xem thêm: Dịch vụ công bố phụ gia thực phẩm tại đây.