Chi phí đăng ký logo độc quyền

Chi phí đăng ký logo độc quyền

Chi phí đăng ký logo độc quyền

Vấn đề vướng mắc đầu tiên của hầu hết các chủ sở hữu logo muốn tìm hiểu khi có nhu cầu đăng ký bảo hộ logo độc quyền là chi phí, lệ phí đăng ký logo độc quyền là bao nhiêu? Để giải đáp thắc mắc đó quý khách hàng có thể tham khảo bài viết sau đây.

Chi phí đăng ký độc quyền logo được quy định cụ thể tại Thông tư 22/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. Ngoài chi phí nhà nước, khách hàng có thể phải thanh toán thêm chi phí dịch vụ cho việc đăng ký logo.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc đăng ký bảo hộ logo độc quyền không phải là bắt buộc nhưng nhận thấy tầm quan trọng và lợi ích của việc đăng ký bảo hộ logo độc quyền thì các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân đều có xu hướng đăng ký bảo hộ logo độc quyền trên cơ sở tự nguyện để đảm bảo quyền lợi cho chính mình.

1. Đăng ký bảo hộ logo độc quyền mất bao lâu?

Ngoài vướng mắc về chi phí đăng ký bảo hộ logo độc quyền thì các chủ sở hữu logo cũng thường tìm hiểu về việc đăng ký bảo hộ logo độc quyền có tốn thời gian không? Mất bao nhiêu lâu kể từ thời điểm nộp đơn đến khi đăng ký bảo hộ logo độc quyền thành công để được cấp văn bằng bảo hộ?

Trong trường hợp này, theo quy định của pháp luật hiện hành thì thời gian đăng ký bảo hộ logo độc quyền khoảng 13 tháng, có thể nhanh hơn hoặc lâu hơn tùy từng trường hợp, phụ thuộc vào chủ thể nộp đơn có nộp đơn, hồ sơ đúng, đủ, chính xác theo quy định hay không? Logo dự định đăng ký có khả năng phân biệt với các logo khác đã được đăng ký trước đó hay chưa?

Xem thêm: Đăng ký bảo hộ logo

Theo đó, để đăng ký logo độc quyền nhanh chóng và đạt hiệu quả, yêu cầu đối với chủ đơn đăng ký bảo hộ logo độc quyền cần thực hiện đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định, hoàn thành nghĩa vụ nộp phí và lệ phí, chuẩn bị chính xác, đầy đủ hồ sơ theo quy định để hồ sơ được thẩm định cả về mặt hình thức lẫn nội dung nhanh chóng nhất.

2. Chi phí, lệ phí đăng ký bảo hộ logo độc quyền

Đăng ký logo độc quyền (hay còn gọi là đăng ký độc quyền nhãn hiệu) tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam là việc chủ sở hữu logo sẽ trực tiếp hoặc thông qua tổ chức đại diện nộp đơn đăng ký logo để được độc quyền sử dụng logo cho sản phẩm/dịch vụ đã đăng ký.

Khác với các dịch vụ khác, trong lĩnh vực SHTT chi phí đăng ký logo độc quyền và phạm vi quyền bảo hộ logo sẽ phụ thuộc trực tiếp vào lĩnh vực kinh doanh mà logo muốn độc quyền trên cơ sở được phân theo nhóm sản phẩm/dịch vụ. Nói cách khác, chi phí đăng ký logo dựa vào từng số lượng nhóm hàng hóa, dịch vụ mà chủ sở hữu tiến hành đăng ký và được tính phí theo nguyên tắc sau:

(i) 01 logo đăng ký cho 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ (tối đa 06 sản phẩm/dịch vụ trong nhóm)

Ví dụ: OMO đăng ký cho sản phẩm là bột giặt

(ii) 01 logo đăng ký cho từ 02 nhóm sản phẩm/dịch vụ trở lên (tối đa 06 sản phẩm/dịch vụ trong nhóm)

Ví dụ: TOYOTA & Hình đăng ký cho nhóm sản phẩm xe ô tô và dịch vụ mua bán xe ô tô

(iii) 01 logo đăng ký cho 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ có trên 06 sản phẩm/dịch vụ trong nhóm

2.1. Chi phí và lệ phí nhà nước - Bắt buộc phải nộp

Chi phí đăng ký độc quyền logo được quy định cụ thể tại Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. Thủ tục thu, nộp phí, lệ phí bao gồm:

– Đối tượng nộp phí, lệ phí phải nộp một lần toàn bộ số tiền phí, lệ phí theo mức thu quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành ngay khi nộp đơn, hồ sơ yêu cầu cơ quan thu phí, lệ phí thực hiện công việc, dịch vụ tương ứng.

Khi nộp phí đăng ký logo, lệ phí, đối tượng nộp phí, lệ phí có quyền yêu cầu cơ quan thu phí, lệ phí lập và cấp biên lai thu phí, lệ phí đối với tiền phí, lệ phí cho đối tượng nộp phí, lệ phí, trong đó ghi đúng số tiền thực tế đã nộp.

Danh mục các khoản lệ phí chủ đơn đăng ký bảo hộ logo độc quyền phải nộp:

STT
Danh mục lệ phí đăng ký bảo hộ logo độc quyền
Mức thu (đồng)
1 Lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ logo độc quyền 150.000
2 Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ logo độc quyền 120.000
3 Nếu đơn đăng ký logo độc quyền có trên 01 nhóm (06 sản phẩm/dịch vụ) thì từ nhóm thứ 02 trở đi phải nộp thêm cho mỗi nhóm 100.000
4 Lệ phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ logo độc quyền 100.000

Danh mục các khoản phí chủ đơn đăng ký bảo hộ logo độc quyền phải nộp:

STT
Danh mục phí đăng ký bảo hộ logo độc quyền
Mức thu (đồng)
  Phí thẩm định đơn đăng ký bảo hộ logo độc quyền 550.000
  Nếu đơn đăng ký bảo hộ logo độc quyền có trên 06 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm thì phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 07 trở đi 120.000
  Phí phân loại mỗi nhóm 06 sản phẩm/dịch vụ 100.000
  Nếu đơn đăng ký bảo hộ logo độc quyền có trên 06 sản phẩm/dịch vụ, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 07 trở đi 20.000
  Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký bảo hộ logo độc quyền 600.000
  Phí tra cứu thông tin về đăng ký bảo hộ logo độc quyền 180.000
  Nếu có trên 06 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 07 trở đi 30.000
  Phí công bố thông tin về việc đăng ký bảo hộ logo độc quyền 120.000
  Phí đăng bạ thông tin về việc đăng ký bảo hộ logo độc quyền 120.000
  Phí sử dụng văn bằng bảo hộ logo độc quyền 700.000

Lưu ý: Đối với đơn đăng ký quốc tế thì mức phí sẽ bao gồm thêm các khoản phí sau:

STT  Danh mục phí Mức thu (đồng)
 1 Phí thực hiện thủ tục đăng ký quốc tế bảo hộ logo độc quyền có nguồn gốc Việt Nam (không bao gồm những khoản phí phải nộp cho Văn phòng quốc tế) 2.000.000
 2 Phí thẩm định sửa đổi/gia hạn/chuyển nhượng/mở rộng lãnh thổ/hạn chế/chấm dứt/huỷ bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế có nguồn gốc Việt Nam 1.000.000
 3 Phí thẩm định đơn đăng ký cho mỗi nhóm hàng hóa/dịch vụ đối với đăng ký quốc tế theo Nghị định thư Madrid 3.600.000
 4 Phí thẩm định đơn đăng ký gia hạn cho mỗi nhóm hàng hóa/dịch vụ đối với đăng ký quốc tế theo Nghị định thư Madrid 3.200.000

2.2. Chi phí dịch vụ đăng ký logo độc quyền - Không bắt buộc

Đối với chi phí dịch vụ đăng ký logo độc quyền cho tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp thực hiện chỉ phát sinh khi khách hàng có sử dụng dịch vụ, còn trong trường hợp khách hàng không sử dụng dịch vụ mà tự mình đăng ký bảo hộ thì sẽ không phải chi trả mức phí này.

Xem ngay: Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

Chi phí dịch vụ đăng ký bảo hộ logo độc quyền do từng đơn vị cung cấp có mức phí khác nhau, dưới đây là mức phí dịch vụ của luật Thiên Di:

 STT Nội dung Phí dịch vụ Lệ phí nhà nước
1 Phí thẩm định khả năng phân biệt của logo cho 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ (mỗi nhóm có 06 sản phẩm/dịch vụ)

 

500.000 VNĐ

 

2 Phí đăng ký 01 logo/ 01 nhóm bao gồm 06 sản phẩm hoặc 06 dịch vụ 1.500.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
3 Phí cấp văn bằng bảo hộ 360.000 VNĐ  
4 Tổng phí đăng ký bảo hộ logo độc quyền 2.860.000 VNĐ  

 

Tổng phí tra cứu và phí đăng ký bảo hộ logo độc quyền 

 

3.360.000 VNĐ
 

 Lý do nên lựa chọn dịch vụ của Thiên Di:

”Nhiệt tình hỗ trợ khách hàng kịp thời trong mọi tình huống.”

- Gồm các chuyên gia, các nhân viên được đào tạo chính quy, chuyên môn giỏi, kinh nghiệm.

- Luôn được cập nhật các quy định/quy chế mới, thường xuyên tham gia các khóa đào tạo bài bản để nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc.

- Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

- Nhiệt tình hỗ trợ khách hàng kịp thời trong mọi tình huống.

- Luôn trau dồi bản thân, chuyên môn hướng tới sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.

Đội ngũ nhân sự

Tiềm lực nhân sự là chìa khóa thành công của mỗi doanh nghiệp. Do đó, Thiên Di luôn chú trọng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp, nghiêm túc và luôn thân thiện với khách hàng – đó là kim chỉ nam cho sự thành công của chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Thiên Di cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệuđăng ký bảo hộ logođăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp,...tại Việt Nam, Hiện nay chúng tôi cung cấp dịch vụ này trên hầu hết các tỉnh thành trong cả Nước, hoàn tất hồ sơ, thủ tục đại diện khách hàng nộp hồ sơ cho cơ quan nhà Nước, vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính.

Hãy liên hệ ngay tới Công ty Thiên Di để có được giải pháp tối ưu và tiết kiệm chi phí. Chi tiết liên hệ:  0982020789 – Email: info@luatthiendi.com

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TMDV THIÊN DI

Địa chỉ: Số 60 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0982020789

Điện thoại: 028.6293 9377

Email: info@luatthiendi.com

Websiteluatthiendi.com