Những điều cần biết về công bố chất lượng

Những điều cần biết về công bố chất lượng

Những điều cần biết về công bố chất lượng

Đăng ký công bố chất lượng sản phẩm là thủ tục cần có đối tất cả những sản phẩm được sản xuất bằng phương pháp công nghiệp. Chứng nhận các tiêu chuẩn sản phẩm từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại cơ sở hồ sơ được công bố của doanh nghiệp giúp sản phẩm được lưu hành tại thị trường.

Xem thêm: Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm 2018 thông qua nghị định 15/2018/NĐ-CP

Đồng thời sở hữu giấy công bố chất lượng sản phẩm chính là một cam kết từ nhà sản xuất đối với mọi người tiêu dùng về sản phẩm mà họ đã cung cấp. Liên quan đến vấn đề này. Thiên Di xin được làm rõ trong bài viết sau đây:

Chất lượng sản phẩm là cái gì

Sản phẩm gia vị nhập khẩu

Sản phẩm gia vị nhập khẩu

Sản phẩm chính là kết quả từ quá trình sản xuất hay cung ứng dịch vụ nhằm vào mục đích kinh doanh hay tiêu dùng.

Chất lượng của sản phẩm là tổng thể những thuộc tính của một sản phẩm thực phẩm để có thể xác định được và cần thiết dành cho sự kiểm soát ở nhà nước, bao gồm: chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, những chỉ tiêu cảm quan, tiêu chuẩn vệ sinh về Hoá, Lý, Vi sinh vật; tiêu chuẩn chỉ điểm chất lượng, thành phần nguyên liệu cùng phụ gia thực phẩm; thời hạn dùng , hướng dẫn sử dụng với bảo quản; quy cách bao gói với chất liệu bao bì; nội dung ghi nhãn.

Công bố về chất lượng sản phẩm là gì

Giấy công bố chất lượng sản phẩm hợp quy

Giấy công bố chất lượng sản phẩm hợp quy

Công bố tiêu chuẩn chất lượng còn được gọi là công bố về tiêu chuẩn sản phẩm, hay được gọi tắt chính là công bố sản phẩm.

Theo như Nghị định số 38/2012/NĐ-CP từ Chính phủ – Quy định chi tiết thi hành một vài điều của Luật An toàn Thực phẩm: Công bố tiêu chuẩn sản phẩm sẽ bao gồm Công bố hợp quy với Công bố phù hợp quy định về an toàn Thực phẩm.

Đối với thực phẩm đã trải qua chế biến được bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến trong thực phẩm; dụng cụ, vật liệu để bao gói, chứa đựng các thực phẩm (sau đây được gọi chung là sản phẩm) đã có quy chuẩn về kỹ thuật (gọi tắt là QCVN)cần được công bố hợp quy với đăng ký bản công bố hợp quy cùng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước lúc đem ra lưu thông trên thị trường.

Sản phẩm chưa có các quy chuẩn kỹ thuật cần được công bố phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm với đăng ký bản công bố cho phù hợp quy định an toàn của thực phẩm cùng cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước lúc đem ra lưu thông tại thị trường cho tới khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành cùng có hiệu lực.

Tóm lại là có thể hiểu:

Công bố tiêu chuẩn thực phẩm chính là việc các tổ chức, cá nhân, đánh giá sự phù hợp ở sản phẩm được công bố với các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Với kinh nghiệm nhiều năm cung cấp giấy phép công bố chất lượng thực phẩm, Thiên Di chúng tôi tự hào là công ty luật cung cấp chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Thiên Di cam kết mang tới chất lượng và kết quả tối ưu cho quý khách hàng.

Vì sao cần công bố thực phẩm?

Hình ảnh thực phẩm bẩn ngâm hoá chất độc hại

Hình ảnh thực phẩm bẩn ngâm hoá chất độc hại

Chất lượng sản phẩm thực phẩm tác động rất lớn tới sức khỏe của người sử dụng, vì thế tất cả những sản phẩm thực phẩm được sản xuất trong nước, những sản phẩm thực phẩm nhập khẩu đều cần tiến công bố vệ sinh an toàn thực phẩmcông bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu.

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP từ Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành một vài điều của Luật an toàn thực phẩm : Quy định những tổ chức, cá nhân đang tham gia vào sản xuất kinh doanh thực phẩm ở Việt Nam cần tiến hành hoàn thành hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm và tiến hành công bố hợp quy những sản phẩm thực phẩm được sản xuất trong nước, thực phẩm nhập khẩu cùng cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đem lưu thông lên thị trường.

Mẫu công bố chất lượng sản phẩm theo như quy định hiện hành được áp dụng cho: Thực phẩm đã trải qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ trong chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu để bao gói, chứa đựng thực phẩm (sau đây sẽ gọi chung là sản phẩm) đã có quy chuẩn kỹ thuật (QCVN hay TCVN).

Hình ảnh thực phẩm thiu thối không hợp vệ sinh an toàn thực phẩm

Hình ảnh thực phẩm thiu thối không hợp vệ sinh an toàn thực phẩm

Công bố phù hợp quy định về an toàn thực phẩm được áp dụng cho: Sản phẩm vẫn chưa có quy chuẩn kỹ thuật.

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm: Doanh nghiệp sẽ nhận được công bố chất lượng sản phẩm sau từ 3-5 ngày

Hiệu lực của các giấy chứng nhận: 03 năm kể từ ngày ký

Trên đây là những điều cơ bản về công bố chất lượng sản phẩm . Hy vọng, qua những chia sẻ này của Thiên Di, quý công ty sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về giấy công bố chất lượng sản phẩm.

Xem thêm: