Quy Trình Đăng Ký Mã Số Mã Vạch Online Cập Nhật 2020

Quy Trình Đăng Ký Mã Số Mã Vạch Online Cập Nhật 2020

Quy Trình Đăng Ký Mã Số Mã Vạch Online Cập Nhật 2020

Trong các hoạt động giao lưu thương mại các nhà sản xuất, nhà cung cấp luôn có nguy cơ bị gian lận thương mại, do đó, nhằm bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp, người tiêu dùng, sản phẩm hàng hóa, … việc đăng ký mã số mã vạch là vô cùng quan trọng và cần thiết.

 

 

Trong các hoạt động giao lưu thương mại các nhà sản xuất, nhà cung cấp luôn có nguy cơ bị gian lận thương mại, do đó, nhằm bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp, người tiêu dùng, sản phẩm hàng hóa, … việc đăng ký mã số mã vạch là vô cùng quan trọng và cần thiết.

Mã vạch (Barcode): Là hình ảnh tập hợp ký hiệu các vạch (đậm, nhạt, dài, ngắn) thành nhóm vạch và định dạng khác nhau để các máy đọc gắn đầu Laser nhận và đọc được các ký hiệu đó. Bằng công nghệ thông tin, các mã vạch này được chuyển hóa và lưu trữ vào ngân hàng Server.

 • Mã vạch sẽ được trình bày kèm theo mã số và tập hợp thành những hình ảnh và ký tự số tạo nên thang số được gọi MS-MV hàng hóa.
 • Cấu trúc mã vạch: Mã vạch EAN-13 hoặc mã vạch EAN-8 là những vạch tiêu chuẩn có độ cao từ 26,26 mm đến 21,64 mm và độ dài từ 37,29 mm đến 26,73 mm.
 • Cấu trúc mã vạch cũng do các tổ chức quốc gia về EAN quản lý và phân cấp đối với các doanh nghiệp.

Đối với Việt Nam, đi theo mã vạch là mã số có 3 chữ số 893. Ngoài ra, cũng có những trường hợp ngoại lệ đối với một số sản phẩm hàng hóa: mã số tập hợp trên 13 chữ số đi với mã vạch không có độ cao, độ dài theo quy định chung mà dải phân cách mã vạch dài hơn, ngắn hơn.

1. Trình tự đăng ký sử dụng mã số mã vạch

– Các tổ chức/doanh nghiệp muốn sử dụng MSMV phải đăng ký sử dụng MSMV tại các cơ quan được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ định tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV

2. Hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV gồm 01 bộ, cụ thể như sau

 • Bản đăng ký sử dụng MSMV theo mẫu quy định
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác (Xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực)
 • Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu quy định
  • Tổ chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức/doanh nghiệp đăng ký lập hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV; tiếp nhận và xử lý sơ bộ hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV.
  • Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức tiếp nhận hồ sơ phải chuyển hồ sơ đến Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
  • Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tiến hành thẩm định hồ sơ đăng kí sử dụng MSMV

3. Quy trình đăng ký trực tuyến mã số mã vạch (đăng ký mã số mã vạch online)

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Truy cập trang thông tin điện tử

 • Sử dụng trình duyệt web truy cập vào trang thông tin điện tử của Trung tâm Mã Số Mã Vạch Quốc gia theo đường link sau: http://vnpc.gs1.org.vn/
 • Thực hiện đăng ký tài khoản.

Kiểm tra mã số kinh doanh

Điền mã số kinh doanh của doanh của doanh nghiệp cần kiểm tra

Lưu ý: Mã số kinh doanh được cung cấp trên giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập doanh nghiệp…

Kê khai hồ sơ doanh nghiệp

 • Thông tin tài khoản quản trị

Thông tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu tạm thời sẽ được gửi vào hòm thư điện tử của doanh nghiệp sau khi hoàn thành đăng ký.

 • Thông tin doanh nghiệp

Điền các thông tin của doanh nghiệp theo yêu cầu

Lưu ý: các mục được đánh dấu (*) là các trường dữ liệu bắt buộc phải điền thông tin.

 • Thông tin người đại diện Người đại diện theo pháp luật của công ty trên giấy phép đăng ký kinh doanh/quyết định thành lập công ty hoặc người được ủy quyền bởi người đại diện theo pháp luật (nếu có). Nếu người đại diện được ủy quyền thi yêu cầu bắt buộc phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
 • Thông tin người liên hệ

Người phụ trách mảng mã số mã vạch của công ty.

 Kích hoạt tài khoản

 • Sau khi đăng ký tài khoản thành công. Tên đăng nhập, mật khẩu (tạm thời) sẽ được gửi về địa chỉ hòm thư điện tử được đăng ký ở mục 1.3.2. Thông tin doanh nghiệp.
 • Thông báo đăng ký tài khoản thành công qua hòm thư điện tử.

KÊ KHAI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

Đăng nhập hệ thống

 • Sử dụng trình duyệt web truy cập vào trang thông tin điện tử của Trung tâm Mã Số Mã Vạch Quốc gia theo đường link sau: http://vnpc.gs1.org.vn/
 • Điền thông tin đăng nhập.

Quản lý mã

 • Hồ sơ đăng ký
 • Thanh toán
  • Kiểm tra lại các nội dung trong phần thông tin thanh toán và xác nhận hình thức thanh toán hệ thống sẽ thông báo đã đăng ký mã thành công.

NỘP PHÍ ĐĂNG KÝ

 • Nộp phí trực tiếp hoặc thông qua tài khoản ngân hàng của tổ chức tiếp nhận hồ sơ

Lưu ý:

 • Phí đăng ký mới: Doanh nghiệp ghi tên công ty, Mã số trên Giấy phép đăng ký kinh doanh nộp phí đăng ký và duy trì năm nào.
 • Phí duy trì: Khi chuyển khoản đề nghị cơ sở ghi rõ tên cơ sở, ghi rõ loại phí nộp (phí cấp mã hoặc phí duy trì) và đặc biệt khi nộp phí hàng năm cần ghi thêm mã số doanh nghiệp đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp vào chứng từ chuyển khoản để tiện theo dõi.
 • Phí duy trì sử dụng MSMV phải nộp trước 30/6 hàng năm.

4. Một số lưu ý khi đăng ký mã số mã vạch online

 • Mã doanh nghiệp: là mã số Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp cho doanh nghiệp để từ đó doanh nghiệp tự phân bổ cho các sản phẩm của mình
  • Loại mã DN 7 chữ số: khi đăng ký tổng chủng loại sản phẩm trên 10.000 đến dưới 100.000 loại sản phẩm;
  • Loại mã DN 8 chữ số: khi đăng ký tổng chủng loại sản phẩm trên 1000 đến dưới 10.000 loại sản phẩm;
  • Loại mã 9 chữ số: khi đăng ký tổng chủng loại sản phẩm trên 100 đến dưới 1000 loại sản phẩm;
  • Loại mã 10 chữ số: khi đăng ký tổng chủng loại sản phẩm dưới 100 loại sản phẩm;
 • Mã số địa điểm toàn cầu GLN: dùng để phân định địa điểm công ty, chi nhánh, kho hàng, … của doanh nghiệp. (Lưu ý: mã GLN không dùng để phân định cho sản phẩm)
 • Mã số rút gọn GTIN-8: được sử dụng trên các sản phẩm có kích thước rất nhỏ. Mã này cấp riêng cho từng sản phẩm.